Skolans lärare ställer ut

Skolans lärare ställer ut
Verk av Marja-leena Sillanpää

På Galleri Astley i Uttersberg blir det utställning med Örebro Konstskolas lärare. Utställningen öppnar på söndag den 26 april 2020 kl 13.00.

Den har fått namnet Skiften och presenteras så här: De gemensamma nämnarna är ganska vaga och undflyende. Det uppenbara är naturligtvis att de deltagande konstnärerna alla är lärare på Örebro Konstskola som 2020 fyller 40 år. De är Karin Johansson, Ulf Lernhammar, Marja-leena Sillanpää, Lennart Mossberg, Peter Ekström och Lars-Erik Wahlberg. Men på skolan vill vi hellre betona lärarnas olikheter än deras likheter. Och dessa står verkligen för helt olika slags konstnärskap.

Likafullt befinner sig skolan i förändring och kanske det finns ett sådant drag hos de deltagande konstnärerna också. Processer, utveckling, omflyttning, tid som rinner iväg. Skiften pågår ständigt men ofta märks de knappt. Ibland blir de synliga. Kanske är detta det gemensamma draget i denna utställning.

Skiften pågår till 26 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *