Ulf Lernhammar leder lektion

Konstnärlig grundutbildning / Fri Konst

Omfattning

Konstnärlig grundutbildning (KG) omfattar cirka 80 veckor och löper på heltid över två år.

Upplägg

Undervisningen på KG är indelad i kurser med valbara kursmoment och sker med inslag som: teckning, modellmåleri, modellering, materialkunskap, skulpturala tekniker, måleritekniker, grafik, datortekniker, digital video, foto, screentryck, arbetsmiljö, installation, ekonomi och så vidare. Eleven väljer bland dessa kursmoment och lägger själv upp sitt schema. Fortlöpande sker undervisning i modellteckning, konstteori och konsthistoria. Betoningen ligger på den personliga utvecklingen. En stor del av undervisningen är individuellt anpassad. Genomgångar sker kontinuerligt enskilt eller i grupp. Som en del av teorikurserna ska eleverna genomföra skriftliga redovisningar.

Resor

Ett viktigt inslag i undervisningen är skolans resor. De ger direkta möten med samtida och äldre konst samt är värdefulla gemensamma erfarenheter. Skolan gör en längre resa varje termin. Dessa kan exempelvis gå till Venedig, London, Berlin eller Paris. Dessutom görs olika korta resor. Kostnaden för resorna ingår i elevavgiften.

Ekonomi

Det kostar för närvarande 13 000 kr per termin att gå på KG. Denna avgift ska betalas i sin helhet vid terminsstart.

Antagna studerande på KG har rätt till studielån från CSN enligt A3-villkoren och till ett extra merkostnadslån som täcker elevavgiften. Villkoren för lån är att man fyllt 18 år och att man inte har förbrukat sina lånemöjligheter för studielån på vår nivå.

Elever

KG har 32 studerandeplatser. För att komma in på utbildningen ska den som söker visa sin konstnärliga begåvning med arbetsprover. Den ska ha genomgått svenskt gymnasium eller motsvarande. Allmän behörighet till högskola rekommenderas men är inget absolut krav.

Efter utbildningen finns goda chanser att komma in på konsthögskola eller annan kvalificerad utbildning med estetisk inriktning.

Lärare

KG har två fasta huvudlärare. Dessa ansvarar för kontinuiteten i utbildningen och följer upp den studerandes utveckling under de två åren.

En viktig del i undervisningen är att den studerande på ett tidigt stadium kommer i kontakt med olika uttryck och synsätt inom konsten. Skolan anlitar därför många svenska och utländska gästlärare och föreläsare. Viss undervisning kan ske på engelska.

På skolan finns också rektor, vaktmästare och administrativ personal.

Lokaler

Utbildningen har tillgång till rymliga och välanpassade lokaler. Varje studerande har sin egen ateljéplats (ca 5-10 kvm). Till skolan hör verkstäder, datorrum, bibliotek och elevgalleri. Eleverna har fri tillgång till skolans lokaler och en hel del av dess utrustning även under kvällstid.


Är du intresserad av att gå konstnärlig grundutbildning på Örebro Konstskola?

Kanske har du ytterligare några funderingar innan du sänder in din ansökan? Tveka inte att kontakta oss. Information om ansökan hittar du här .