Personal

Expeditionen

Lars-Erik Wahlberg

Rektor

lars-erik@orebrokonstskola.se

073-529 47 77

Alexander Creutz

Biträdande rektor

alex@orebrokonstskola.se

 

 

Annika Fröjdh

Rektors assistent

annika@orebrokonstskola.se

019-31 17 13

Conny Westergren

Vaktmästare

Huvudlärare

Alexander Creutz

Huvudlärare i måleri.

 

 

Cecilia Jansson

Huvudlärare i skulptur

 

Övriga Lärare

Rio Drop

Konstteori

 

Nova Göthlin

Foto, Film

 

Kristina Lindberg

Skulptur, Konsthistoria

 

Charlotte Ostritsch

Projekt, Teori

 

Gästlärare VT 2024

 
Marja-Lena Sillanpää, Jonas Liveröd, Moa Israelsson, Ellinor Ljungqvist, Lauren Fueyo