Lokaler

Skolan har fasta lokaler i två byggnader på det gamla regementsområdet (i3) numera Grenadjärstaden i Örebro. Största delen upptas av elevateljéer. Här finns elevkök, träverkstad, metallverkstad, gipsrum mm.

Varje studerande har sin egen ateljéplats (ca 5-10 kvm). Till skolan hör två stora gemensamma ateljéer för olika kurser och projekt samt bibliotek och elevgalleri. Eleverna har fri tillgång till skolans lokaler och en hel del av dess utrustning även under kvällstid och på helger.