Skolan

Örebro Konstskola driver tvåårig utbildning på eftergymnasial nivå; Konstnärlig grundutbildning. Utbildningen med inriktningen: Fri konst. Den är en Konst- och kulturutbildning och ger rätt till studielån och merkostnadslån från CSN enligt A2-förutsättningar. Alla studerande har egen ateljéplats och fritt val bland skolans kursmoment. Varje termin gör skolan en längre resa (kostnaden ingår i terminsavgiften). Av de studerande som söker vidare till högskola har de senaste åren mer än 50% kommit in på högre utbildningar.

Skolan startades 1980 av Mats Nilsson. Fram till 1999 hade den Studiefrämjandet som huvudman. Sedan dess är den helt fristående. 2000 blev Peter Ekström rektor. 2020 blev Lars-Erik Wahlberg skolans tredje rektor. Den är en av ungefär 20 förberedande konstskolor i Sverige.