Ansökan till Örebro Konstskola för hösten 2022

Anvisningar för sökande till Örebro Konstskola

Ansökan

Ansökan ska utgöras av arbetsprover samt ett ifyllt exemplar av skolans ansökningsblankett. Ansökan görs digitalt nedan. Sista ansökningsdag  1 Maj.

Ansökningsblankett

Bilder kan antingen laddas upp nedan eller skickas separat med e-post till ansokan@orebrokonstskola.se. Det är helt gratis.

Linjer

Du söker till Örebro konstskola och 2-årig Konstnärlig grundutbildning.

Ansökningstid

Ansökan till skolan kan göras från 1 april till 1 maj 2022.

Behörighet

Du kan söka till skolan om du kan visa din konstnärliga begåvning, har genomgått svenskt gymnasium eller motsvarande. Allmän behörighet till högskola behövs (undantag kan göras).

Skolans inriktning

Skolans utbildning omfattar två år. Dess inriktning är Fri konst (måleri, skulptur och nya uttrycksformer). Skolan har ett antal obligatoriska kurser där vi till exempel går igenom grunderna i olika måleriska eller skulpturala tekniker. Skolan har även några valbara kurser där det finns möjlighet att hitta individuella intresseområden att fördjupa sig i. I projekt form kan man även under en längre period arbeta koncentrerat med något ämne eller någon teknik man fastnat för.

Arbetsprover för Fri konst

För att bli antagen till Konstnärlig grundutbildning ska konstnärlig begåvning styrkas genom följande obligatoriska arbetsprover:

  • Självporträtt i valfri teknik. (Skolan är flexibel i tolkningen av vad ett självporträtt kan vara, tänk kreativt)
  • Modellteckning (croquis).
  • Skriftlig redogörelse varför du vill bedriva konstnärliga studier och dina förväntningar på Örebro Konstskola (ungefär motsvarande en maskinskriven A4-sida, plats finns på ansökningsblanketten).
  • Om du redan nu har en idé om ett längre projekt du skulle vilja arbeta med får du gärna presentera den, plats finns på ansökningsblanketten.
  • 4-7 verk, i valfria tekniker.

För att dina arbetsprover ska bedömas krävs att alla ovanstående arbeten finns med. Du kan skicka fotografier av arbetsproverna med epost. Om du skickar fysiska arbetsprover till oss ska de packas och monteras väl. Varje enskilt arbetsprov ska vara märkt med den sökandes namn och adress. Örebro Konstskola tar inget ansvar för arbetsproverna.

Ansökningsavgift 

Ansökan är kostnadsfri.

Bekräftelse och terminsavgift 

Besked om antagning sker i slutet av maj. Du som antagits ska bekräfta att du kommer att ta din plats på skolan anspråk på en särskild blankett som skickas till dig. När bekräftelsen är gjord får du en räkning på 1500 kr att betalas som delbetalning för terminsavgiften. Annars förlorar du din plats. Den totala terminsavgiften är 13 000 kr. Vid terminsstart ska resterande 11 500 kr betalas omgående. Om du har rätt till studielån kan du få ett särskilt tillägg (merkostnadslån) som täcker terminsavgiften. En elev som skriftligen accepterat sin plats på skolan kan inte återfå terminsavgift vid eventuellt avhopp.

Mer information 

Ring rektor Lars-Erik Wahlberg på tel 073-529 47 77 eller e-posta på lars-erik@orebrokonstskola.se om du behöver veta mer. Kom gärna och hälsa på om du har möjlighet.

Postadress

Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14, 703 65 Örebro.

Ansökningsformulär


[contact-form-7 id=”417″ title=”Ansökan”