Ansökan

Den 30 Juni var sista anökningsdag för läsåret 2024/25. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen ansökan. Ansökningarna bedöms löpande, så vänta inte med att söka.

Anvisningar för sökande till Örebro Konstskola med start höstterminen 2024

Ansökan

Ansökan görs digitalt och ska bestå av arbetsprover samt ett ifyllt exemplar av den digitala ansökningsblanketten längst ned på denna sida.
Bilder på arbetsprover skickas separat med mail till ansokan@orebrokonstskola.se Ansökan är helt kostnadsfri.

Linjer

Örebro Konstskola erbjuder en 2-årig Konstnärlig grundutbildning med inriktning Fri konst. Du kan läsa mer om utbildningen under Utbildningar > Fri konst 2 år .

Ansökningsperiod

Sen ansökan för läsåret 2024/25 bedöms löpande.

Behörighet

Du kan söka till skolan om du kan visa din konstnärliga begåvning och har svensk gymnasieexamen eller har motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser. (undantag kan göras).

Utbildningens inriktning

Utbildningen omfattar två år. Dess inriktning är Fri konst (måleri, skulptur och nya uttrycksformer). Till utbildningen hör ett antal obligatoriska moment, som exempelvis grundkurser i olika måleriska och skulpturala tekniker. Utbildningen omfattar också flera valbara kurser som ger eleverna möjlighet att hitta individuella intresseområden att fördjupa sig i. Parallellt med kurser sker också arbete i projektform under en längre tid där eleverna får undersöka och pröva ämnen och tekniker de fastnat för. En stor del av lärandet rör utforskandet av olika konstnärliga processer. Under vägledning ges eleverna mycket frihet under ansvar och uppmuntras att utforska det egna konstnärliga uttrycket.

Arbetsprover för Fri konst

För att bli antagen till Konstnärlig grundutbildning ska konstnärlig begåvning styrkas genom arbetsprover och personligt brev.

  • 4-9 verk i valfri teknik som visar hur just du arbetar
  • En kort beskrivning av dig själv, varför du vill studera på Örebro Konstskola, samt vilka förväntningar du har på skolan  (Detta kan göras skriftligt via formuläret nedan eller muntligt via en ljudfil som laddas upp via ansökningsformuläret på samma sätt som arbetsproverna)
  • Om du redan nu har en idé om ett längre projekt du skulle vilja arbeta med får du gärna presentera den, plats finns i ansökningsformuläret (frivilligt)

För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din ansökan krävs att de två första punkterna ovan finns med.
Kom ihåg att märka varje enskild fil med ditt namn. Exempel på filnamn: annasvensson_sjalvportratt.jpeg

Ansökningsavgift 

Ansökan är kostnadsfri.

Bekräftelse och terminsavgift 

Besked om antagning sker i slutet av maj. Du som antagits ska bekräfta att du kommer att ta din plats på en särskild blankett som skickas till dig. När bekräftelsen är gjord får du en räkning på 1500 kr som delbetalning för terminsavgiften. Denna summa måste betalas för att behålla platsen. Den totala terminsavgiften är 13 000 kr. Vid terminsstart ska resterande 11 500 kr betalas omgående. Om du har rätt till studiemedel kan du få ett särskilt tillägg (merkostnadslån) som täcker terminsavgiften. En elev som skriftligen accepterat sin plats på skolan kan inte återfå terminsavgift vid eventuellt avhopp.

Mer information 

Vid frågor kan du kontakta rektor Lars-Erik Wahlberg på tel 073-529 47 77 eller via mail på lars-erik@orebrokonstskola.se . Du är också mycket välkommen att hälsa på oss på plats!

Postadress

Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14, 703 65 Örebro.

Ansökningsformulär


    ANSÖKAN AVSER KONSTLINJEN, ÖREBRO KONSTSKOLA


    Om du just nu använder en internetuppkoppling där det finns en risk att den är instabil; så rekommenderar vi att du kopierar din text och sparar lokalt innan du sedan klickar ”Skicka” nedan – så att du inte riskerar att behöva skriva om texten igen.

    Säkerhetsfråga: för att bevisa att du inte är en bot måste du svara på säkerhetsfrågan. Tänk på att använda stor begynnelsebokstav