ANSÖK SENAST 20 MAJ!

Örebro Konstskola driver en tvåårig Konst- och Kulturutbildning på heltid. Den har två linjer – Fri konst och Serielinjen. Våra studerande har egna ateljeplatser och en längre resa varje termin ingår. Alla lärare är själva utövande professionella konstnärer. Många av våra studerande går vidare till högre studier.
Örebro Konstskola har också korta kurser, croquisteckning, föreläsningar och faktureringsservice för konstnärer. Vi ger också ut tidskriften Ism.

Det är dags att söka nu!

Nu är det dags att söka till Örebro Konstskola. Båda våra linjer - Fri konst och Serielinjen är öppna för ansökningar som nu börjar komma in. Vi har förlängt ansökningstiden något. Sista dag för ansökan är 20 maj.

Viktiga utställningar! Missa inte!

Örebro Konstskola ställer ut på Örebro Konsthall och på Örebro universitets konsthall. Missa inte!

Konstnärsservice

Örebro Konstskolas Konstnärsservice innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det.
Teckning av Jimmy Taylor

Croquisteckning till hösten

,
Nu gör vi ett försök att ha croquisteckning på Örebro Konstskola igen. Till hösten kommer vi att försöka ha en omgång med croquisteckning. Under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig blir det 12 tillfällen med start…