Örebro Konstskola driver en tvåårig Konst- och Kulturutbildning på heltid. Den har två linjer – Fri konst och Serielinjen. Våra studerande har egna ateljeplatser och en längre resa varje termin ingår. Alla lärare är själva utövande professionella konstnärer. Många av våra studerande går vidare till högre studier.
Örebro Konstskola har också korta kurser, croquisteckning, föreläsningar och faktureringsservice för konstnärer. Vi ger också ut tidskriften Ism.

Marlou Jaspers Utställning hos Würth

Utställning hos Würth

Örebro Konstskola samarbetar med företaget Würth om utställningar i deras lokaler i Örebro. En eller ett par av våra elever ställer ut i Würths kontorsmiljö under några veckor i taget. Elever får utställningsersättning och företaget…
Till minne av Birgit Edman
Serielinjen Örebro Konstskola
ISM #1

Huvudlärare Ulf Lernhammar i dialog med elev