Nu är det dags att söka till Örebro konstskola

Ansök här

Örebro konstskola är ett laboratorium för konst där du utmanas och uppmuntras i att utforska de konstnärliga uttrycken inom bild och form.

  • Skolan ger under två år en bred men fördjupad kunskap inom konstens många uttryck.
  • I en gemenskap och tillåtande miljö och med professionell handledning ges du möjlighet att utveckla och växa i ditt egna uttryck och hitta din konstnärliga klang.
  • Varje läsår åker vi på studieresor både i Sverige men också utomlands.
  • Du får en egen ateljéplats.

Efter utbildningen kan du gå vidare till högre konstnärliga studier men utbildningen är även användbar som grund till andra yrken som illustratör, tatuerare, grafisk designer, scenograf, formgivare osv.

  • Örebro konstskola är en yrkeshögskola som bedriver en 2-årig konstnärlig grundutbildning.
  • Den är CSN berättigad.

 

 

Konst & Kulturutbildningar
Friks.se