Örebro Konstskola driver en tvåårig Konst- och Kulturutbildning på heltid.  Våra studerande har egna ateljéplatser och en längre resa varje termin ingår. Alla lärare är själva utövande professionella konstnärer. Många av våra studerande går vidare till högre studier.

Örebro Konstskola har också utställningar, korta kurser, croquisteckning, föreläsningar och faktureringsservice för konstnärer. Vi ger dessutom ut tidskriften Ism. 

Konst & Kulturutbildningar
Friks.se