Personal

Örebro Konstskolas lärare är själva utövande professionella konstnärer. Skolan har tre huvudlärare. Dessa ansvarar för kontinuiteten i utbildningen och följer upp den studerandes utveckling under de två åren. En viktig del i undervisningen är att den studerande på ett tidigt stadium kommer i kontakt med olika uttryck och synsätt inom konsten. Skolan anlitar därför många svenska och utländska gästlärare och föreläsare.
På skolan finns också rektor, vaktmästare och administrativ personal.

Skolans huvudlärare är;

 

Marja-Leena Sillanpää

Marja-Leena Sillanpää

Huvudlärare i konceptuella uttryck. Född 1965 i Björneborg, Finland. Utbildning: Kungliga konsthögskolan 1999-2004. Arbetar bl a med text, performance, ljud, bild och installationer. Startade förlaget satumaa*kustantamo 2007.

Utställningar se hemsida: www.marjaleenasillanpaa.se

Ulf Lernhammar

Ulf Lernhammar

Huvudlärare i måleri och teckning. Född 1958 i Örebro. Utbildning: Örebro Konstskola, Kungliga Konsthögskolan. Viktiga utställningar: Wadköpings konsthall 1989, Galleri Forum i Stockholm 1992 och 1996, Galleri Ahnlund i Umeå 1992, Konstfrämjandet 1994, Örebro Konsthall 2000 och 2005, Wetterling Gallery 2002, Trollhättans konsthall 2004, Lindesbergs Konstmuseum 2004, Örebro läns museum 2005, Galleri Karlslund 2006, Hallsbergs konsthall 2008, Liljevalchs vårsalong 2009, Örebro Konsthall 2013. Stipendier: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Konstnärsnämnden.


Hemsida: www.ulflernhammar.se

Karin Johansson

Karin Johansson

Lärare i skulptur. Född 1956 i Helsingborg. Utbildning: Örebro Konstskola, Pedagogisk Högskoleutbildning, m.m.

Utställningar i urval: Nordens Hus, Reykjavik, Musee Quexnel-Moriniere, Frankrike, Galleri 44, Sthlm, Konstnärshuset Sthlm, Galleri K-rum Örebro, Galleri Doktor Glas Sthlm, Örebro Konsthall, Wadköpings Konsthall.

Offentliga arbeten: Karolinska sjukhuset – Sthlm, Örebro läns landsting, Södersjukhuset – Sthlm, Kungsgärdets rehabcenter Uppsala, Ostkupans högstadieskola Umeå. Representerad: Statens konstråd, Västernorrlands läns landsting, Umeå kommun, Sparbanken Norrland, Bonniers, SAS, Uppsala landsting, Örebro länsmuseum, Örebro läns landsting, Örebro kommun, Nacka kommun.

Peter Ekström

Peter Ekström

Huvudlärare i konsthistoria och konstteori för ettorna. Född 1954 i Örebro. Utbildning: Konstskolan Kuben Örebro, 1973-1974 Gerlesborgsskolan Stockholm. Viktiga utställningar: 1992 Örebro Konsthall, 1994 Örebro Konstmuseum, 1996 Stockholm Art Fair, 2000 Göteborgs Domkyrka, 2005 Örebro Konsthall, 2014 Örebro Länsmuseum, 2016 Troy University Alabama, 2019 Galleri Astley. Han har gett ut flera böcker och är också redaktör för webbtidskriften Kulturdelen. Han är rektor för skolan sedan 2001.

Andra lärare

Vid sidan av huvudlärarna har Örebro Konstskola en mängd gästlärare och föreläsare. Bland dem som medverkat de senaste åren kan nämnas Lennart Mossberg, Norman Sandén, Fikret Atay, Emily Fahlén, Ebba Matz, Ann Sidén, Pär Strömberg, Ludivine Thomas, Dr Kunle Adeyemi, Sonia Hedstrand, Mark Andersson, Prof Greg Skaggs, Anna Ström, Christer Chytreus, Michael Goralski, Joakim Forsgren, Pia Sandström, Filippa Arrias, Katarina Löfström, Katarina Nitsch, Kristina Lindberg, Maria Bajt, Lars Vilks, Cecilia Jansson, Jonas Liveröd, Linda Persson, Klas Eriksson, Ninia Sverdrup, Fredrik Söderberg, Björn Brusewitz, Lasse Åberg, Lennart Wretlind och många fler.