Lokaler

Skolan har fasta lokaler i ett par byggnader på det gamla regementsområdet Grenadjärstaden i Örebro. Största delen upptas av elevateljéer. Dessutom finns elevkök, datorsal, träverkstad, metallverkstad, gipsrum mm.

Varje studerande har sin egen ateljéplats (ca 5-10 kvm). Till skolan hör verkstäder, datorrum, bibliotek och elevgalleri. Eleverna har fri tillgång till skolans lokaler och en hel del av dess utrustning även under kvällstid.

Eleverna har tillgång till de flesta av lokalerna fram till kl 23.00 på kvällen.