Föreningen Örebro Konstskolas Vänner

Bilden hämtad från Pinterest med följande titel: 1909 – Прием гостей в столовой усадьбы «Пенаты»

Skolan ägs och drivs av den ideella föreningen Örebro Konstskolas Vänner. Denna är medlem i FRIKS, Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar. Föreningen har också en del annan verksamhet i form av uppdragsutbildningar, kvällskurser, utställningar, föredrag, konstlotteri med mera. Tidskriften Ism ges också ut av föreningen. En viktig del av verksamheten är de stipendier som föreningen delar ut till unga konstnärer.

Medlemskap i Örebro Konstskolas Vänner kostar 150 kr per år för enskild person, 300 kr för organisationer, företag eller familjer. Sätt in pengarna på bankgiro 5267-7473. Ange namn och att betalningen gäller medlemskap.

Styrelsen för Örebro Konstskolas Vänner utgör också Örebro Konstskolas ledningsgrupp. I styrelsen sitter för närvarande Joakim Granström gallerist, (ordförande), Gunilla Nilsson (kassör), Lena Ryö (sekreterare), Mats Nilsson konsult, Birgitta Johansen chef Örebro Läns Museum, Anna-Karin Wulgué chef Örebro Konsthall, Kerstin Wagner chef Konstfrämjandet Bergslagen, Fredrik Stenman konsult, Cecilia Jansson konstnär, Christina Råhlén konstnär, Alexander Creutz konstnär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *