2019 års stipendiater

2019 års stipendiater
Målningar av William Jernberg

Örebro Konstskola har två stipendier. Det ena är vårt Ateljestipendium. Det delas ut av skolans kollegium. I år gick det till Annette Lundkvist och Jonatan Björkman.

Det andra stipendiet är Björn Dahlbergs stipendium. Det utgörs av 7000 kr. Stipendiaten bestäms av en grupp som utses inom skolans styrelse. Årets jurygrupp har bestått av ordförande Joakim Granström och Alexander Creutz. Deras motivation lyder så här:

 ”Årets stipendiat har inte bara gjort bra konst (vilket hen har gjort) utan något som vi i juryn tycker är viktigare, att utnyttja sin tid här på skolan till max. Morgon som kväll har hen oförtröttligt skapat, och den drivkraften bådar gott för ett kommande framgångsrikt konstnärskap. Vi i juryn har glädjen att ge det här årets stipendium till William Jernberg.”

Stipendierna delades ut i samband med terminsavslutningen på skolan.