En av de sista kurserna för terminen på Örebro Konstskola var en kurs i public art. Den resulterade i att ett antal verk ”planterades” runtom i Örebro. Public art är ju en mycket urban företeelse där staden och dess bebyggelse är scenen för de konstnärliga kommentarerna. Men de medverkande i denna kurs valde platser som var lite i stadens utkant eller i dess grönområden.

I första omgången av Pokemon fanns 151 figurer. Kolla #catchemallörebro