Föreningen Örebro Konstskolas Vänner

Bilden hämtad från Pinterest med följande titel: 1909 – Прием гостей в столовой усадьбы «Пенаты»

Skolan ägs och drivs av den ideella föreningen Örebro Konstskolas Vänner. Denna är medlem i FRIKS, Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar. Föreningen har också en del annan verksamhet i form av uppdragsutbildningar, kvällskurser, utställningar, föredrag, konstlotteri med mera. En viktig del av verksamheten är de stipendier som föreningen delar ut till unga konstnärer.

Medlemskap i Örebro Konstskolas Vänner kostar 150 kr per år för enskild person, 300 kr för organisationer, företag eller familjer. Sätt in pengarna på bankgiro 5267-7473. Ange namn och att betalningen gäller medlemskap.

Styrelsen för Örebro Konstskolas Vänner utgör också Örebro Konstskolas ledningsgrupp. I styrelsen sitter för närvarande Christian Ståhlberg (ordförande), Gunilla Nilsson (kassör), Lena Ryö (sekreterare), Kerstin Wagner chef Konstfrämjandet Bergslagen, Anna-Karin Wulgué chef Örebro Konsthall, Fredrik Stenman konsult, Karolina Oxelväg konstnär, Christina Råhlén konstnär, Mattias Käll konstnär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *