Lärare

Lärare

Örebro Konstskolas lärare är själva utövande professionella konstnärer. Skolan har fem huvudlärare. Dessa ansvarar för kontinuiteten i utbildningen och följer upp den studerandes utveckling under de två åren. En viktig del i undervisningen är att den studerande på ett tidigt stadium kommer i kontakt med olika uttryck och synsätt inom konsten. Skolan anlitar därför många svenska och utländska gästlärare och föreläsare.

På skolan finns också rektor, vaktmästare och administrativ personal.

Skolans fem huvudlärare är;

Marja-leena Sillanpää

Marja-Leena Sillanpää

Marja-leena Sillanpää

Huvudlärare i konceptuella uttryck. Född 1965 i Björneborg, Finland. Utbildning: Kungliga konsthögskolan 1999-2004. Arbetar bl a med text, performance, ljud, bild och installationer. Startade förlaget satumaa*kustantamo 2007. Utställningar se hemsida: www.marjaleenasillanpaa.se

Ulf Lernhammar

Ulf Lernhammar

Ulf Lernhammar

Huvudlärare i måleri och teckning. Född 1958 i Örebro. Utbildning: Örebro Konstskola, Kungliga Konsthögskolan. Viktiga utställningar: Wadköpings konsthall 1989, Galleri Forum i Stockholm 1992 och 1996, Galleri Ahnlund i Umeå 1992, Konstfrämjandet 1994, Örebro Konsthall 2000 och 2005, Wetterling Gallery 2002, Trollhättans konsthall 2004, Lindesbergs Konstmuseum 2004, Örebro läns museum 2005, Galleri Karlslund 2006, Hallsbergs konsthall 2008, Liljevalchs vårsalong 2009, Örebro Konsthall 2013. Stipendier: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Konstnärsnämnden. Hemsida: www.ulflernhammar.se

Lennart Mossberg

Lennart Mossberg

Lennart Mossberg

Huvudlärare i måleri. Född 1954 i Kumla. Utbildning: Konstfack 1982-85, Kungliga konsthögskolan måleri Stockholm 1985-90. Utställningar i urval: Västerås konstmuseum 1987, Thielska galleriet ”Nio nu” 1991, Örebro konsthall 1993, 2003, ”Comp i box” C. Rieloff 1997, Galleri Argo 2001, -03, -08, Nacka konsthall, Dieselverkstaden 2005, ”Nordic gathering”, Örebro universitet 2006, Galleri Astley, 2007, Konstforum, Norrköping, 2008, Hallsbergs konsthall Bergööhuset 2008, Thielska Galleriet separatutställning 2009, EU:s ministerrådsbyggnad, justus lipsius, Bryssel 2009, Galleri Astley samlingsutställning 2009, Enköpings konsthall 2010, Grand hotell Stockholm 2010, Galleri Oijens 2010, Galleri Gösta Bergman 2011, Oijens Byström Koster 2011, Galleri Eva Solin Stockholm 2012, Galleri Örsta Kumla 2012, Galleri D 12 Uppsala 2012. Representerad: Västerås konstmuseum, Stockholms kommun o landsting, Statens konstråd, Nacka kommun, Kumla kommun, Örebro kommun o landsting, Värmdö kommun. Offentliga arbeten: Konstnärlig utsmyckning på universitetssjukhuset i Örebro (O- huset), St. Görans sjukhus nya patologen, Stockholm 2012. Stipendier: Örebro läns landstings kulturstipendium 1982, Monica de Meyers stip 1986, Anders Sandrews stip 1987, Nelsons stip 1989, Ax:son Johnsons 1989, -90, Hirschs stip 1990, Emil Bergs stip 1992, Konstnärsnämnden 2004.

Karin Johansson

Karin Johansson

Karin Johansson

Huvudlärare i skulptur. Född 1956 i Helsingborg. Utbildning: Örebro Konstskola. Utställningar i urval: Nordens Hus, Reykjavik, Musee Quexnel-Moriniere, Frankrike, Galleri 44, Sthlm, Konstnärshuset Sthlm, Galleri K-rum Örebro, Galleri Doktor Glas Sthlm, Örebro Konsthall, Wadköpings Konsthall. Offentliga arbeten: Karolinska sjukhuset – Sthlm,  Örebro läns landsting,  Södersjukhuset – Sthlm, Kungsgärdets rehabcenter Uppsala, Ostkupans högstadieskola Umeå. Representerad: Statens konstråd, Västernorrlands läns landsting, Umeå kommun, Sparbanken Norrland, Bonniers, SAS, Uppsala landsting, Örebro länsmuseum, Örebro läns landsting, Örebro kommun, Nacka kommun. Hemsida: karinjohansson.myportfolio.com

Peter Ekström

Peter Ekström

Peter Ekström

Huvudlärare i konsthistoria och konstteori för ettorna. Född 1954 i Örebro. Utbildning: Konstskolan Kuben Örebro, 1973-1974 Gerlesborgsskolan Stockholm. Viktiga utställningar: 1992 Örebro Konsthall, 1994 Örebro Konstmuseum, 1996 Stockholm Art Fair, 2000 Göteborgs Domkyrka, 2005 Örebro Konsthall, 2014 Örebro Länsmuseum, 2016 Troy University Alabama. Han har gett ut flera böcker och är också gästföreläsare på Örebro universitet samt redaktör för webbtidskriften Kulturdelen. Han är rektor för skolan sedan 2001.

Andra lärare

Vid sidan av huvudlärarna har Örebro Konstskola en mängd gästlärare och föreläsare. Bland dem som medverkat de senaste åren kan nämnas Norman Sandén, Fikret Atay, Emily Fahlén, Ebba Matz, Ann Sidén, Pär Strömberg, Ludivine Thomas, Dr Kunle Adeyemi, Sonia Hedstrand, Mark Andersson, Prof Greg Skaggs, Anna Ström, Christer Chytreus, Michael Goralski, Joakim Forsgren, Pia Sandström, Filippa Arrias, Katarina Löfström,  Katarina Nitsch, Kristina Lindberg, Maria Bajt, Lars Vilks, Cecilia Jansson,  Jonas Liveröd, Linda Persson, Klas Eriksson, Ninia Sverdrup, Fredrik Söderberg, Björn Brusewitz, Lasse Åberg, Lennart Wretlind och många fler.