Höstterminen 2017

Nu börjar höstterminen 2017. Här är det preliminära schemat och beskrivningar av de olika obligatoriska och valbara kursmomenten. Konstnärlig grundutbildning innehåller ett antal kurser. Följande kurser är obligatoriska: Utställning, Konstnärligt projektarbete I, Konstnärligt projektarbete IIB, Teori I, Teori II, Baskurs, Teckning I, Teckning II, Metodik. Följande valbara kurser ingår i […]

Kursplaner 15-16

Kursplaner. Konstnärlig grundutbildning Örebro Konstskola. Utbildningsomgång 1. Hösten 2015 – våren 2017.   Dessa kursplaner korresponderar med den utbildningsplan som vi fått godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Reviderade och godkända av styrelsen.   Utbildningen ska omfatta 80 veckor. Eftersom de valbara kurserna ligger parallellt i schemat utgör slutsumman av veckor […]

Kursplaner hösten 2015

Ansökning till högskola II A. Örebro Konstskola. Beslutad 150901. Valbar kurs för andraårsstuderande. Omfattning: 1,8 veckor. 72 timmar, varav lärarledd tid 54 timmar. Kursen fortsätter med del B på våren. Syfte: Att orientera i förutsättningarna för en bra ansökan till svensk eller utländsk konsthögskola. Att ge den studerande förutsättningar att […]

Schema och kurser VT 2015

Lärare våren 2015 NS=Norman Sandén, PEK=Peter Ekström, UL=Ulf Lernhammar, MLS=Marja-leena Sillanpää, PA=Petra Axelsson, JL=Jonas Liveröd, JO=Jonas Ohlsson, PS= Pär Strömberg, MB=Maria Bajt, MF=Monica Funck, SR=Stefan Rydéen, CJ=Cecilia Jansson, BM=Bo Melin, KL=Kristina Lindberg, KW=Kerstin Wagner Förutom schemalagda lärare så kommer det ett flertal gästlärare till skolan för att ha enskilda ateljésamtal […]