Utdelat stipendium

Årets Björn Dahlberg-stipendium delades ut vid Örebro Konstskolas avslutning 18 maj. Motivationen denna gång hade följande lydelse:

”För ett ibland lågmält men alltid egensinnigt konstnärskap, en envis utvecklingsvilja och ett mycket gott kamratskap och tjänstvillighet.” Och stipendiet gick till Henrik Moreen.

Stipendiekommitté har utgjorts av Joakim Granström och Kerstin Wagner som utsetts av Örebro Konstskolas Vänners styrelse. Stipendiet utgörs av 7000 kr.

#kreativtsverige

Följande upprop börjar nu spridas i Sverige. Man kan skriva under det på hemsidan Skrivunder.com

”Den svenska gymnasieskolan har halkat efter vad gäller att förse svenska skolelever med kunskaper i kultur och kreativitet – kunskaper som eleverna tar med sig till framtida utbildning och yrkesliv. Sedan 2011 är det inte längre obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på alla nationella program i den svenska gymnasieskolan, men enligt bland annat Svenskt Näringsliv behöver elevernas kreativitet stärkas i befintliga ämnen. Forskning visar att estetiska ämnen ökar elevernas förutsättningar att prestera bättre i teoretiska ämnen.  Undervisning i estetiska uttryck kan stärka självkänslan, ge upphov till nya perspektiv och utveckla elevernas kommunikativa och källkritiska förmågor. Inte minst har konst, kultur och skapande verksamhet självklart även ett egenvärde i sig.

Regeringen har därför lämnat en proposition till riksdagen med bland annat ett förslag på att återinföra ett obligatoriskt estetiskt ämne på samtliga nationella program i gymnasieskolan.

Detta upprop stöttar regeringens proposition. Återinför ett obligatoriskt estetiskt ämne för alla elever i den svenska gymnasieskolan!”

Viktiga utställningar! Missa inte!

Den 9 maj är det vernissage på Örebro Konstskolas vårutställning där alla skolans elever deltar. Den äger rum på Örebro Konsthall på Olaigatan i Örebro. Utställningen har fått namnet Now’s the time och rektor Peter Ekström kommenterar den så här:

”Det är alltid dags. Vi lever alltid nu. Begreppet samtid är något som hela tiden flyttar sig med oss och med tiden. Vår epok inom bildkonsten kallas Samtidskonst. Kanske lider den nu mot sitt slut. Det betyder inte att samtiden upphör. Men som alltid förändras den. Vad är det som kommer efter samtidskonsten? Örebro Konstskolas elever är de blivande nya konstnärerna. Nu är det dags för dem att visa upp sig.”

Utställningen pågår till 3 juni. Den kommer att presenteras vid ett par tillfällen av några av utställarna – kolla efter datum på Örebro Konsthalls hemsida.

Den 25 april är det vernissage på en annan utställning i Örebro Konstskolas regi. Den heter Kosmisk kastrering 5.5 och har underrubriken Bryta ihop får du göra någon annanstans. Platsen är Örebro universitets konsthall. Utställningen är ett samarbete mellan en grupp elever och konstnärerna Mikael Goralski, Christer Chytreus och Joakim Forsgren och den kommer att pågå till 27 maj.

SparaSpara

SparaSpara

Konstnärsservice

Örebro Konstskolas Konstnärsservice innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det.

Om du är intresserad så kan du höra av dig på epost: info@orebrokonstskola.se eller ringa på telefon: 019-311713

Så här ser våra villkor ut:

Fakturering

Örebro Konstskola åtar sig att fakturera för konstnärers räkning. Endast fakturor utan moms kan komma ifråga. Av det fakturerade beloppet betalas till konstnären ut ett nettobelopp efter avdrag för sociala avgifter och skatt samt en avgift till Örebro Konstskola.

För fakturor upp till 50000 kr uttages 4% av fakturabeloppet i avgift, för fakturor från 50000 kr – 100000 kr uttages 3% av fakturabeloppet i avgift, för fakturor över 100000 kr uttages 2% av fakturabeloppet i avgift.

Om en faktura behöver indrivas kommer eventuella kostnader för detta att debiteras konstnären.

Löpande bokföring

För löpande bokföring inklusive bokslut och skattedeklaration uttages 850 kr per månad för årsintäkter upp till 1 miljon kr.

Övrigt

Vi betalar ut fakturerade pengar direkt när vi fått dem till oss. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till kunder.

Croquisteckning under våren

,
Teckning av Jimmy Taylor

Teckning av Jimmy TaylorUnder våren 2019 blir det  croquisteckning igen på Örebro Konstskola. Under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig blir det 12 tillfällen med start 14 februari och slut i maj. Torsdagar kl 18.00-20.00.  Det kommer att kosta 1100 kr. Varje tillfälle omfattar två timmar. Det blir ingen lärare. Ta med eget material. Stafflier finns på plats. Det blir varierande manlig och kvinnlig modell.

Hör av dig med anmälan på epost: info@orebrokonstskola.se eller per telefon: 019-311713 om du är intresserad.

SparaSpara

Skolresan Våren 2018

Äppelträden blommar

Stora torget i Krakow

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens resa gick med buss till Krakow där vi möttes av sol och värme. På ditvägen stannade vi till vid Vandalorum och på hemvägen blev det stopp för konst både i Berlin och Hamburg. Under dagarna i Krakow hann vi bl.a. med att besöka Nationalmuseet (och da Vincis ”Damen med Hermelinen”), Konsthögskolan, Mocak (moderna museet) samt Birkenau (Auschwitz). Mat och öl var billigt och gott och Krakow trivsamt både dag o natt.

Konsthögskolans rektor hade tjusigt kontor

Mocak

Felicia med hermelin

Birkenau

Stenhuggeri på Konsthögskolan

Dax för hemfärd

Hamburg Kunsthalle: Gerhard Richter och Richard Long

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Pedagogik en särskild styrka

Gästläraren Mikael Goralski och eleven Jonatan Björkman

Vi och en rad andra konstskolor blev kvalitetsgranskade av Myndigheten för yrkeshögskolan förra året. Förutom de enskilda rapporter som gjordes då har också myndigheten gjort några övergripande reflektioner. På sin hemsida skriver de bland annat så här:

”2017 valdes 14 konst- och kulturutbildningar ut för kvalitetsgranskning. Granskningen gjordes inom områdena lärande, utveckling och förbättring samt syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål.

Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.

De studerande ges oftast också bra förutsättningar för att nå utbildningens mål när det gäller tillgången på lokaler och utrustning. Även lärartätheten är hög.

Den samverkan som sker mellan skolan och det omgivande samhället är också en fördel för de studerande som ges möjlighet att tillämpa sin konst under studietiden. På så vis blir skolan en del av kulturyttringarna i samhället, samtidigt som det hjälper till att nå lärandemålen.

Utbildningarna ska inte bara utbilda till ett konstnärligt yrke eller förbereda för högskolestudier, de förväntas också bidra till övergripande samhälleliga mål.

– De här utbildningarna har genom sitt innehåll stor betydelse på kulturområdet. Kvaliteten på utbildningarna blir därför viktig utifrån flera samhällsaspekter, till exempel mångfald och hållbar utveckling, säger Inger Nordahl, enhetschef för kvalitetsgranskningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.”

ISM våren 2018

Utställning hos Würth

Marlou Jaspers Utställning hos Würth