Konstnärsservice

Örebro Konstskolas Konstnärsservice innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det.

Om du är intresserad så kan du höra av dig på epost: info@orebrokonstskola.se eller ringa på telefon: 019-311713

Så här ser våra villkor ut:

Fakturering

Örebro Konstskola åtar sig att fakturera för konstnärers räkning. Endast fakturor utan moms kan komma ifråga. Av det fakturerade beloppet betalas till konstnären ut ett nettobelopp efter avdrag för sociala avgifter och skatt samt en avgift till Örebro Konstskola.

För fakturor upp till 50000 kr uttages 4% av fakturabeloppet i avgift, för fakturor från 50000 kr – 100000 kr uttages 3% av fakturabeloppet i avgift, för fakturor över 100000 kr uttages 2% av fakturabeloppet i avgift.

Om en faktura behöver indrivas kommer eventuella kostnader för detta att debiteras konstnären.

Löpande bokföring

För löpande bokföring inklusive bokslut och skattedeklaration uttages 850 kr per månad för årsintäkter upp till 1 miljon kr.

Övrigt

Vi betalar ut fakturerade pengar direkt när vi fått dem till oss. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till kunder.

Croquisteckning till hösten

,
Teckning av Jimmy Taylor

Teckning av Jimmy TaylorNu gör vi ett försök att ha croquisteckning på Örebro Konstskola igen. Till hösten kommer vi att försöka ha en omgång med croquisteckning. Under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig blir det 12 tillfällen med start 13 september och slut 29 november. Torsdagar kl 18.00-20.00. Till skillnad från sist vi hade croquisteckning kommer man denna gång att behöva betala för alla tillfällena. Det blir alltså inte drop-in. Det kommer att kosta 1000 kr. Varje tillfälle omfattar två timmar. Det blir ingen lärare.

Hör av dig med epost: info@orebrokonstskola.se eller per telefon: 019-311713 om du är intresserad.

SparaSpara

Skolresan Våren 2018

Äppelträden blommar

Stora torget i Krakow

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens resa gick med buss till Krakow där vi möttes av sol och värme. På ditvägen stannade vi till vid Vandalorum och på hemvägen blev det stopp för konst både i Berlin och Hamburg. Under dagarna i Krakow hann vi bl.a. med att besöka Nationalmuseet (och da Vincis ”Damen med Hermelinen”), Konsthögskolan, Mocak (moderna museet) samt Birkenau (Auschwitz). Mat och öl var billigt och gott och Krakow trivsamt både dag o natt.

Konsthögskolans rektor hade tjusigt kontor

Mocak

Felicia med hermelin

Birkenau

Stenhuggeri på Konsthögskolan

Dax för hemfärd

Hamburg Kunsthalle: Gerhard Richter och Richard Long

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Pedagogik en särskild styrka

Gästläraren Mikael Goralski och eleven Jonatan Björkman

Vi och en rad andra konstskolor blev kvalitetsgranskade av Myndigheten för yrkeshögskolan förra året. Förutom de enskilda rapporter som gjordes då har också myndigheten gjort några övergripande reflektioner. På sin hemsida skriver de bland annat så här:

”2017 valdes 14 konst- och kulturutbildningar ut för kvalitetsgranskning. Granskningen gjordes inom områdena lärande, utveckling och förbättring samt syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål.

Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.

De studerande ges oftast också bra förutsättningar för att nå utbildningens mål när det gäller tillgången på lokaler och utrustning. Även lärartätheten är hög.

Den samverkan som sker mellan skolan och det omgivande samhället är också en fördel för de studerande som ges möjlighet att tillämpa sin konst under studietiden. På så vis blir skolan en del av kulturyttringarna i samhället, samtidigt som det hjälper till att nå lärandemålen.

Utbildningarna ska inte bara utbilda till ett konstnärligt yrke eller förbereda för högskolestudier, de förväntas också bidra till övergripande samhälleliga mål.

– De här utbildningarna har genom sitt innehåll stor betydelse på kulturområdet. Kvaliteten på utbildningarna blir därför viktig utifrån flera samhällsaspekter, till exempel mångfald och hållbar utveckling, säger Inger Nordahl, enhetschef för kvalitetsgranskningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.”

ISM våren 2018

Utställning hos Würth

Marlou Jaspers Utställning hos Würth

Metoo

Nu har ism kommit!

ISM #1