Fint besök

I tisdags fick vi lyssna till en spännande förläsning av Nina Hemmingson som berättade om sitt konstnärliga arbete som serietecknare.

Örebrokonstnärer åker till Malta

Mahallafestivalen är en stor internationell kulturfestival som arrangerats på lite olika platser. I år går den av stapeln på Malta 17-25 november. 52 konstnärer och författare från 20 olika länder deltar.

Denna gång kommer ett antal Örebrobaserade konstnärer att delta i Mahallafestivalen. Inbjudan har förmedlats av Örebro kommuns fristadskonstnär Fikret Atay som själv är en internationellt känd videokonstnär. Förutom honom kommer Rio Drop, Mark Andersson, Sara Olausson, Peter Ekström, Ludivine Thomas och Benny Andersson, som alla är verksamma konstnärer i Örebro, att delta i festivalen. Dessa konstnärer kommer att delta i festivalen och flera av dem kommer också att resa till Malta med ekonomiskt bidrag från Örebro kommun och Region Örebro län.

Så här säger Fikret Atay:
– Contemporary art is a very international phenomenon. If you want to develop as an artist it is important to participate on the international art scene.

Och Peter Ekström säger så här:
– Det här är ett fantastiskt tillfälle för oss konstnärer i Örebro. Vi är lika bra som andra konstnärer ute i världen. Det är viktigt att vi också får chansen att visa detta. Förhoppningsvis blir detta en öppnad dörr för örebrokonstnärerna för fortsatt internationellt deltagande.

Kontakta Peter Ekström (som kan förmedla kontakt till övriga deltagare) om mer information önskas. Telefon 0705-175815.

FRIKS har haft årsmöte

Den 25 oktober samlades medlemmarna i FRIKS – fria konstnärliga och hantverksinriktade skolor – i Göteborg för att ha årsmöte. En ny styrelse valdes. Den består av Peter Ekström ordförande, Cecilia Darle sekreterare, Cecilia Cavefors kassör, Dag Bjaaland ledamot, Karolina Holmlund suppleant och Katarina Elvira Gudrunsdotter suppleant.
På mötet togs också ett beslut som kan innebära att kretsen av FRIKS-medlemmar kan vidgas.
PÅ kvällen efter mötet bevistade deltagarna en debatt på HDK som handlade om möjligt samarbete mellan högskolorna och de förberedande skolorna och deras gemensamma uppdrag att arbeta med breddad rekrytering.

Nytt nummer av Ism på gång

Örebro Konstskola ger ut konsttidskriften Ism. Nu är femte numret, hösten 2018, färdigt. Det innehåller material om Paris 1968, Alexander Creutz, Sara Olausson och en hel del annat. Är du intresserad av Ism, hösten 2018, så är du välkommen att höra av dig så skickar vi en tidning till dig utan kostnad. Skicka epost till ism.tidskrift@gmail.com

Kolla också Isms hemsida: ism-tidskrift.se där alla tidigare nummer finns.

London – höstens skolresa

Många museibesök – mycket konst! Se fler bilder under Galleri – Andra bilder.

Nu har terminen börjat

Vi är redan inne på fjärde veckan av höstterminen 2018. Det går fort. Första veckan hade vi ett introduktionsprojekt. Då gjorde eleverna bland annat ett slags skuggspel i skolans lilla galleri Birgit Nilsson under ledning av huvudläraren i måleri Ulf Lernhammar.

Utdelat stipendium

Årets Björn Dahlberg-stipendium delades ut vid Örebro Konstskolas avslutning 18 maj. Motivationen denna gång hade följande lydelse:

”För ett ibland lågmält men alltid egensinnigt konstnärskap, en envis utvecklingsvilja och ett mycket gott kamratskap och tjänstvillighet.” Och stipendiet gick till Henrik Moreen.

Stipendiekommitté har utgjorts av Joakim Granström och Kerstin Wagner som utsetts av Örebro Konstskolas Vänners styrelse. Stipendiet utgörs av 7000 kr.

#kreativtsverige

Följande upprop börjar nu spridas i Sverige. Man kan skriva under det på hemsidan Skrivunder.com

”Den svenska gymnasieskolan har halkat efter vad gäller att förse svenska skolelever med kunskaper i kultur och kreativitet – kunskaper som eleverna tar med sig till framtida utbildning och yrkesliv. Sedan 2011 är det inte längre obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på alla nationella program i den svenska gymnasieskolan, men enligt bland annat Svenskt Näringsliv behöver elevernas kreativitet stärkas i befintliga ämnen. Forskning visar att estetiska ämnen ökar elevernas förutsättningar att prestera bättre i teoretiska ämnen.  Undervisning i estetiska uttryck kan stärka självkänslan, ge upphov till nya perspektiv och utveckla elevernas kommunikativa och källkritiska förmågor. Inte minst har konst, kultur och skapande verksamhet självklart även ett egenvärde i sig.

Regeringen har därför lämnat en proposition till riksdagen med bland annat ett förslag på att återinföra ett obligatoriskt estetiskt ämne på samtliga nationella program i gymnasieskolan.

Detta upprop stöttar regeringens proposition. Återinför ett obligatoriskt estetiskt ämne för alla elever i den svenska gymnasieskolan!”