Vad skulle en konstskola kunna vara?

  Elin Wikström, Sonia Hedstrand och Henrik Andersson har tagit ett berömvärt initiativ till en diskussion om de konstnärliga grundutbildningarna. De gör det med en ganska lång och vindlande text som publicerats inom ramen för Konstakademiens diskussionsserie Dialogen. Den är också publicerad i Omkonst 160127. Det finns mycket i deras […]

Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?

Det är lätt att förstå Arne Isakssons beslut att efter en solig cykeltur längs Bohuskusten sommaren 1944 starta en konstskola i Gerlesborg som ett visionärt infall. Men utifrån hur världen såg ut på 1940-talet framstår det som ett rationellt beslut. 1930-talets kris i kapitalismen hade lett fram till totalitära rörelser, […]

Motstånd och förvirring

Jag arbetar på Örebro Konstskola som rektor. Det har jag gjort i fjorton år nu. Det innebär att jag leder denna lilla skolas verksamhet tillsammans med en styrelse och ett antal kompetenta lärare och annan personal. Det är ett spännande och omväxlande arbete. Visst finns det vissa rutiner men oftast […]

Why do we go to art school?

Här följer ett brev som Jonas Ohlsson nyligen skrev till sina elever på Rietveld-akademin i Amsterdam. Det handlar om varför man ska gå på konstskola. Som du märker är det på engelska. Men det är OK, eller hur. The scary thing with art school is: YES you do need to […]

Om konst 7: När blir det bra?

Denna text är kanske lite mer personligt hållen än de övriga som jag här har skrivit om konst. Jag ska nu försöka resonera omkring när ett konstverk blir bra. Jag tänker att ”bra” är något mycket subjektivt och därför utgår jag mer från mig själv i detta sammanhang. Jag har […]

Om konst 6: Kvalitet

I en förvirrad konstvärld där det till och med är osäkert vad konst är, är det naturligtvis också mycket svårt att definiera kvalitet hos konsten. Ja, problemet är till och med knepigare än så eftersom vi använder ordet kvalitet lite olika. Egentligen menas med ”kvalitet” en neutral beskrivning av egenskaperna […]

Om konst 5: Vad är konst? Konstteorier

Det kanske inte känns självklart att en konstnär eller en konststuderande ska sysselsätta sig med konstteori. Många konstnärer är genuint ointresserade av den teoretiska sidan av sitt skapande. Och det går ju bra. det finns absolut inget givet samband mellan att vara väl inläst på konstteori och att vara en […]

Om konst 4: Att vara professionell

Vem som helst kan kalla sig konstnär, bildkonstnär eller det otympligare bild- och formkonstnär. De är inga skyddade yrkesbeteckningar. Att kalla sig för bildkonstnär förpliktar inte till någonting. Det finns ingen statistik på området men kanske är det 10-15000 personer i Sverige som kallar sig bildkonstnärer med någon typ av […]

Om konst 3: Personligt och privat

Författare gör det. Skådespelare gör det. Musiker gör det. Nästan alla som är kulturskapare gör det. Det vill säga använder sig av sina egna erfarenheter och sin personlighet som en utgångspunkt i sitt skapande. Också bildkonstnärer gör det naturligtvis. Filmregissören Ingmar Bergman (1918-2007) gjorde det. Resultatet blev en mängd filmer, […]

Om konst 2: Konstnärligt skapande, en skiss

Ibland ställs frågan ”Vad är konst?” Svaret är mycket enkelt – vad som helst kan vara konst och vem som helst kan kalla sig konstnär. Det är ett enkelt konstaterande och den konstnärliga skapandeprocessen är ibland också enkel. Men kanske är frågan felställd. Om allt kan vara konst kan det […]