Örebro Konstskolas konstordbok

Här förklaras kortfattat ord, begrepp och termer som används i konstsammanhang. Ibland kan de ha annan betydelse i andra sammanhang. Vill du veta mer finns till exempel Konstordbok av Rudolf Broby-Johansen, Norstedts Konstlexikon av Herbert Read mfl,  Art Terms av Edward Lucie-Smith, Bildanalys uppslagsbok av Peter Cornell mfl och Fogtdals […]