Vi fakturerar åt dig!

Sedan en tid tillbaka driver Örebro Konstskola något som vi kallar Konstnärsservice. Det innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det. Om du är […]