Jubileums-galleri 2010

Örebro Konstskola 30 år…… Också vidare Örebro Konstskolas historia är dess elevers. I den följande översikten sägs inte så mycket om dem utan mer om ramarna för skolan och dess arbete, rektorer, lärare och annan personal. Men eleverna är det viktigaste och därför utgörs största delen av denna lilla bok […]