Kristina Lindberg: Att återupptäcka mig själv

Jag minns min tid på Örebro Konstskola som en av de bästa och mest inspirerande perioderna i mitt liv. Efter några års studier i 3d programmering och bildpedagogik vid Högskolan i Dalarna hade jag till slut valt att följa mitt hjärta och påbörja konststudierna. Valet av skola föll via ryktesvägen på Örebro Konstskola där min goda vän och sedermera konstnärskollega Anna Timfält redan studerade. Med en ny stad och en ny utbildning framför mig var jag vidöppen för nya intryck samtidigt som mina förväntningar på skolan var skyhöga….

Kerstin Wagner: En värld bortom form och färg

…När det var dags för Örebro Konstskola var jag en av de äldre eleverna. Att fortsätta på konsthögskola i det här skedet var en orealistisk dröm. Min ambition var ändå att göra egen konst och helst försörja mig på något relaterat till konst….

Jenny Berntsson: Ledde till vidare studier

Under mina två år på Örebro Konstskola utvecklade jag mycket av det som kom att prägla mitt konstnärskap. Jag började med större nyfikenhet undersöka konst i relation till material, arkitektur och det offentliga rummet….

Johan Paalzow: Bättre start hade jag inte kunnat få

Min tid på Örebro Konstskola började 1994-96.

Valet av skola var naturligtvis viktigt och jag visste att jag ville söka mig till en konstutbildning med en annan inriktning än den gängse normen.

Jag kände att det fanns så mycket mer än att teckna och modellera modell, att det var viktigt att orientera sig mot samhället i stort och att få tid att experimentera.

Att tänka utanför ramen är ett sådant begrepp man slänger sig med, men som verkligen är relevant när man pratar om undervisningen på Örebro Konstskola….

Linda Persson: Två väldigt viktiga år

Jag som Noid i min dåvarande ateljé (Samisk shaman med trumman). Filmat i 16mm för en installation Nuortabealli (Nightshade) i Norge 2014.

Jag studerade på Örebro Konstskola 1997-99. Det var två väldigt viktiga år som har förankrat ett sätt att tänka och att undersöka, samt gav en bra grund i materialkännedom och dess användande.

När jag kom till London för att studera efter Örebro, förstod jag att…

Viktor Rosdahl: Att bli bemött som en individ

,

Under mina två terminer i Örebro, åkte jag ofta tillbaka till Stockholm för att se utställningar, skolans närhet till Stockholm ska inte underskattas. Väl i Örebro var det framförallt teorilektionerna som gjorde en stor skillnad, där fick jag nycklar att förstå samtidskonsten på ett sätt som innan hade verkat omöjligt. Det hände att jag tog heldagar och gick på både Peter Ekströms och Norman Sandéns föreläsningar …. Minns också hur jag en morgon sprang ner i föreläsningssalen, där satt redan Eva Arnqvist och tittade på tv, vi såg det andra planet störta in i World Trade Center.