Ännu mera böcker!

Ett återkommande inslag här på hemsidan gäller Örebro Konstskolas bibliotek. Vi är mycket stolta över detta och vi ser med glädje hur det hela tiden växer. Med oss hem från Venedig fick vi naturligtvis biennalkatalogen och lite annat. Nyligen fick vi fina gåvor från Eva B Magnusson och Johan Nyström. […]

Höstterminen 2017

Nu börjar höstterminen 2017. Här är det preliminära schemat och beskrivningar av de olika obligatoriska och valbara kursmomenten. Konstnärlig grundutbildning innehåller ett antal kurser. Följande kurser är obligatoriska: Utställning, Konstnärligt projektarbete I, Konstnärligt projektarbete IIB, Teori I, Teori II, Baskurs, Teckning I, Teckning II, Metodik. Följande valbara kurser ingår i […]

Nya böcker och nya ord

Örebro Konstskolas bibliotek växer hela tiden vilket är mycket glädjande. Häromsistens fick vi flera kassar med böcker från Marianne Freyne-Lindhagen. Det är vi mycket glada över och tackar för. Vår konstordbok, som finns här på hemsidan, är enligt Terminologicentrum Sveriges bästa konstordbok. Också den växer. Några av de senaste orden […]

Lärarna ställer ut

Huvudlärarna på Örebro Konstskola kommer att ha en liten utställning tillsammans i samband med musikfestivalen Näshulta Kulturdagar (26 juni – 1 juli). Utställare är Karin Johansson, Peter Ekström, Marja-leena Sillanpää, Ulf Lernhammar, Lennart Mossberg och Norman Sandén. Som speciell attraktion kommer Kelvin Sommer att visa några nya verk.

Open art 2017

Nu har Örebro Open Art 2017 startat. Det är Skandinaviens största konstbiennal, en stor gratis utomhusutställning (mestadels) med konstnärer från hela världen. En av deltagarna är den japanske konstnären Satoshi Murakami. Han vandrar runt med sitt lilla hus och bor hemma i folks trädgårdar. Redan förra året var han på […]

Kvällskurs i höst

Det blir kvällskurs i måleri och teckning igen på Örebro Konstskola under hösten 2017. Start är preliminärt onsdagen 13 september kl 18.00. Det blir tio tillfällen med 2 timmar per gång. Lärare blir Petter Nilsson och Alexander Creutz. Kostnad 1400 kr. Anmälan till info@orebrokonstskola.se

Stipendium

Örebro Konstskola har två stipendier. Dessa delades ut i samband med terminsavslutningen den 19 maj. Björn Dahlberg-stipendiet (7000 kr) gick till Evelina Jönsson. Juryn, som hade utsetts av skolans styrelse, motiverade detta så här: ”För att hon uppvisat ett starkt engagemang i sina konstnärliga studier och genom utbildningen på Örebro […]

Croquis hösten 2017

Inför hösten 2017 kommer vi att göra om lördagarnas croquisteckning. Istället för en helt öppen verksamhet så kommer den att fungera som en cirkel. Det innebär att man behöver förhandsanmäla sig. Kostnaden kommer att bli 1000 kr för en termin (minst 12 tillfällen). Elever på estetiskt gymnasieprogram och på Kävestas […]

Vårens utställning

Nu är det snart dags för Örebro Konstskolas årliga utställning. Åter igen äger den rum på Örebro Konsthall med öppning 20 maj och avslut 4 juni. Utställningen har fått titeln Springtime for XXXXXX. Rektor Peter Ekström kommenterar den så här: – Konsten är inte alltid ett uttryck för tiden men […]

Vi fakturerar åt dig!

Sedan en tid tillbaka driver Örebro Konstskola något som vi kallar Konstnärsservice. Det innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det. Om du är […]