Apply for Orebro Art College! Ansök till Örebro Konstskola! Fri konst eller Serielinjen

We want your application before May 7, 2018.   Please look at the english version of our website for more information in english.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett (pdf).

Klicka här för att göra din ansökan med e-post.

Anvisningar

Konstnärlig grundutbildning: Fri konst eller Serielinjen

Ansökan

Ansökan ska utgöras av arbetsprover, en beskrivning av ett konstnärligt projekt som du skulle vilja arbeta med (vid ansökan till Fri konst), ett personligt brev, dina gymnasiebetyg samt två ifyllda exemplar av skolans ansökningsblankett. Ansökningsblanketter fås från skolans expedition eller här på vår hemsida.

Ansökningstid

Du kan ansöka redan nu. Sista ansökningsdag är 7 maj. Ansökningsprover som skickas med post ska vara avstämplade senast 4 maj.

Behörighet

Du kan söka till skolan om du kan visa din konstnärliga begåvning och har genomgått svensk gymnasieskola eller motsvarande. Allmän behörighet till högskola rekommenderas. Undantag kan göras i vissa fall.

Arbetsprover Fri konst

För att bli antagen till Fri konst ska konstnärlig begåvning styrkas genom följande obligatoriska arbetsprover:

• Självporträtt i valfri teknik.
• Modellteckning, det vill säga teckning föreställande en levande naken människa (inte efter fotografi). Helst tre stycken eller fler.
• Skriftlig redogörelse varför du vill bedriva konstnärliga studier och dina förväntningar på Örebro Konstskola (ungefär motsvarande en maskinskriven A4-sida).
• En beskrivning av ett konstnärligt projekt som du skulle vilja arbeta med.

• Minst fyra konstverk i valfria tekniker.

För att dina arbetsprover ska bedömas krävs att alla ovanstående arbeten finns med samt att du kan visa att du genomgått gymnasieskola eller motsvarande.
Arbetsproverna ska packas och monteras väl. Du får gärna skicka fotografier av dina arbetsprover istället för original. Var då noga med att ange originalens teknik och storlek. Varje enskilt arbetsprov ska vara märkt med den sökandes namn och adress. Örebro Konstskola tar inget ansvar för arbetsproverna.

Arbetsprover Serielinjen

För att bli antagen till Serielinjen ska konstnärlig begåvning styrkas genom följande obligatoriska arbetsprover:

• Minst två exempel på serier som du har skapat.
• Modellteckning, det vill säga teckning föreställande en levande naken människa (inte efter fotografi). Helst tre stycken eller fler.
• Skriftlig redogörelse varför du vill gå Serielinjen och dina förväntningar på Örebro Konstskola (ungefär motsvarande en maskinskriven A4-sida).

Bifoga noteringar om vilka tekniska hjälpmedel som du använt för dina olika arbetsprover.

För att dina arbetsprover ska bedömas krävs att alla ovanstående arbeten finns med samt att du kan visa att du genomgått gymnasieskola eller motsvarande.
Arbetsproverna ska packas och monteras väl. Du får gärna skicka fotografier av dina arbetsprover istället för original. Var då noga med att ange originalens teknik och storlek. Varje enskilt arbetsprov ska vara märkt med den sökandes namn och adress. Örebro Konstskola tar inget ansvar för arbetsproverna.

Tillbakalämning av arbetsprover

Markera på ansökningsblanketten om arbetsproverna ska återsändas med post eller hämtas. Arbetsproverna återsändes mot postförskott som motsvarar fraktkostnaden. De arbetsprover som ej ska återsändas med post kan hämtas på Örebro Konstskola innan angivet datum. Ej hämtade arbetsprover kommer att kastas omedelbart.

Ansökningsavgift

Ansökan är kostnadsfri.

Bekräftelse och terminsavgift

Skolans styrelse ansvarar för antagningarna. Besked om antagning sker snarast. Senast i mitten av juni. Du som antagits ska bekräfta att du kommer att ta din plats på skolan i anspråk på en särskild blankett som skickas till dig. När bekräftelsen är gjord får du en faktura på 1500 kr att betalas som delbetalning för terminsavgiften senast 1 augusti. Annars förlorar du din plats.
Den totala terminsavgiften är 12 000 kr. Vid terminsstart ska resterande 10 500 kr betalas omgående. Om du har rätt till studielån kan du få ett särskilt tillägg som täcker terminsavgiften. Det kallas merkostnadslån.
En studerande som skriftligen accepterat sin plats på skolan kan inte återfå terminsavgift vid eventuellt avhopp.

Mer information

Ring oss på tel 019-311713 eller 019-312311 eller e-posta på info@orebrokonstskola.se om du behöver veta mer.

Adress

Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14, 703 65 Örebro.

Share