Kursplaner 15-16

Kursplaner. Konstnärlig grundutbildning Örebro Konstskola. Utbildningsomgång 1. Hösten 2015 – våren 2017.

 

Dessa kursplaner korresponderar med den utbildningsplan som vi fått godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Reviderade och godkända av styrelsen.

 

Utbildningen ska omfatta 80 veckor. Eftersom de valbara kurserna ligger parallellt i schemat utgör slutsumman av veckor mycket mer.

 

Obligatoriska kurser

——————————————————————————————————————————————

Ateljésamtal.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Individuella samtal vid minst 12 tillfällen. Alla studerande.

 

Omfattning: 0,2 vecka. 8 timmar, varav lärarledd tid 8 timmar.

 

Syfte: Att i fördjupat ateljésamtal utveckla sitt eget skapande, sin förmåga till reflektion och sin relation till den övriga konstvärlden.

 

Lokal: Den studerandes ateljéplats.

 

Innehåll: Enskilda samtal mellan studerande och lärare.

 

Material: Den studerandes skisser, påbörjade och avslutade verk.

 

Betygskriterier: G – den studerandes ska ha varit närvarande 100% vid de uppgjorda tillfällena. Den studerande ska ha deltagit i diskussionerna och visat förståelse för vad som sägs. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också systematiskt kunna utnyttja den resurs som här ställs till förfogande för att bygga upp sitt konstnärskap. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom samtal med lärare vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Baskurs i måleri I.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 1,2 veckor. 48 timmar, varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande orientering i traditionella och nya måleritekniker, material och metoder. Att orientera i säkerhet och arbetsmiljö.

 

Innehåll: Måleriet i historien och samtiden. Orientering i konstnärliga förhållningssätt. Orientering i oljefärg, tempera, akryl, akvarell mm. Orientering i traditionella arbetsmetoder och verktyg. Skötsel av verktyg. Underlag; duk, pannå mm. Uppspänning av duk. Tillverkning av egen akrylfärg. Avslutande seminarium.

 

Material: Varierande, tillhandahålls delvis av utbildningen.

 

Lokal: Projektateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha prövat på kursens alla moment. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa exempel på hur kursens innehåll kan användas i den studerandes självständiga arbete. Den studerande ska visa öppenhet för tekniker och material som den tidigare inte använt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Baskurs i skulptur I.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 1,2 veckor. 48 timmar, varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande orientering i traditionella och nya skulpturala tekniker, material och metoder. Att orientera i säkerhet och arbetsmiljö.

 

Innehåll: Skulpturen i historien och samtiden. Orientering i konstnärliga förhållningssätt. Orientering i gips, lera, vax, betong, plast, papier maché, kartong, trä mm. Orientering i traditionella arbetsmetoder och verktyg. Arbete på kavalett. Orientering i gjutteknik. Avslutande seminarium.

 

Material: Varierande, tillhandahålls av utbildningen.

 

Lokal: Gipsrummet, Trä– och metallverkstäderna.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha prövat på kursens alla moment. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa exempel på hur kursens innehåll kan användas i den studerandes självständiga arbete. Den studerande ska visa öppenhet för tekniker och material som den tidigare inte använt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Croquis I höst.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,6 vecka. 24 timmar, varav lärarledd tid 24 timmar. Möjlighet finns också att välja till upp till 90 timmar ej lärarledd tid på lördagar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i seende. Att ge grundläggande kunskaper i anatomi. Att öva teckning av yta, volym, rum, karaktär, balans med mera.

 

Innehåll: Teckning med olika metoder och tekniker efter levande naken manlig eller kvinnlig modell.

 

Material: Skissblock minst A2, mjuka blyertspennor, kol. Annat material tillhandahålls av utbildningen.

 

Lokal: Projektateljén. Lördagar Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska förstå innebörden av seende. Den studerande ska vara orienterad i den mänskliga anatomin. Den studerande ska ha grundläggande kunskap i volymgestaltning utifrån den givna modellen. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha djupare förståelse för anatomi och volymgestaltning. Den studerande ska självständigt bearbeta problem och detaljer. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Croquis I vår.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,6 vecka. 24 timmar, varav lärarledd tid 24 timmar. Möjlighet finns också att välja till upp till 90 timmar ej lärarledd tid på lördagar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i seende. Att ge grundläggande kunskaper i anatomi. Att öva teckning av yta, volym, rum, karaktär, balans med mera.

 

Innehåll: Teckning med olika metoder och tekniker efter levande naken manlig eller kvinnlig modell.

 

Material: Skissblock minst A2, mjuka blyertspennor, kol. Annat material tillhandahålls av utbildningen.

 

Lokal: Projektateljén. Lördagar Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska förstå innebörden av seende. Den studerande ska vara orienterad i den mänskliga anatomin. Den studerande ska ha grundläggande kunskap i volymgestaltning utifrån den givna modellen. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha djupare förståelse för anatomi och volymgestaltning. Den studerande ska självständigt bearbeta problem och detaljer. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

 

——————————————————————————————————————————————

Croquis II höst.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,6 vecka. 24 timmar, varav lärarledd tid 24 timmar. Möjlighet finns också att välja till upp till 90 timmar ej lärarledd tid på lördagar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i seende. Att ge grundläggande kunskaper i anatomi. Att öva teckning av yta, volym, karaktär, balans med mera.

 

Innehåll: Teckning med olika metoder och tekniker efter levande naken manlig eller kvinnlig modell.

 

Material: Skissblock minst A2, mjuka blyertspennor, kol. Annat material tillhandahålls av utbildningen.

 

Lokal: Projektateljén. Lördagar Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska också ha djup förståelse för anatomi, proportion och volymgestaltning. Den studerande ska självständigt bearbeta problem och detaljer. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också kunna använda kursens kunskaper i sitt eget arbete och föra ett teoretiskt resonemang omkring detta. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Croquis II vår.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,6 vecka. 24 timmar, varav lärarledd tid 24 timmar. Möjlighet finns också att välja till upp till 90 timmar ej lärarledd tid på lördagar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i seende. Att ge grundläggande kunskaper i anatomi. Att öva teckning av yta, volym, karaktär, balans med mera.

 

Innehåll: Teckning med olika metoder och tekniker efter levande naken manlig eller kvinnlig modell.

 

Material: Skissblock minst A2, mjuka blyertspennor, kol. Annat material tillhandahålls av utbildningen.

 

Lokal: Projektateljén. Lördagar Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska också ha djup förståelse för anatomi, proportion och volymgestaltning. Den studerande ska självständigt bearbeta problem och detaljer. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också kunna använda kursens kunskaper i sitt eget arbete och föra ett teoretiskt resonemang omkring detta. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Samtalsgrupper höst.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: Hålls en gång i veckan under hela utbildningsomgången. Motsvarar 0,9 veckor. 36 timmar, varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge den studerande kunskaper och övning i hur man kan ge samtidskonsten och konstupplevelsen ett språk. Att på ett nyanserat sätt kunna uttrycka sig omkring sin egen och andras konst. Att föra en diskussion om konstens funktioner.

 

Lokal: Projektateljén, Nya ateljén, Köket.

 

Innehåll: Seminarier, diskussioner, studiebesök, film.

 

Material: —

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha deltagit i diskussionerna och visat förståelse för vad som sägs. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också begripligt, självständigt och fördjupat kunna reflektera över egen och andras konst. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra en skriftlig uppgift vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Samtalsgrupper vår.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: Hålls en gång i veckan under hela utbildningsomgången. Motsvarar 1 veckor. 40 timmar, varav lärarledd tid 40 timmar.

 

Syfte: Att ge den studerande kunskaper och övning i hur man kan ge samtidskonsten och konstupplevelsen ett språk. Att på ett nyanserat sätt kunna uttrycka sig omkring sin egen och andras konst. Att föra en diskussion om konstens funktioner.

 

Lokal: Projektateljén, Nya ateljén, Köket.

 

Innehåll: Seminarier, diskussioner, studiebesök, film.

 

Material: —

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha deltagit i diskussionerna och visat förståelse för vad som sägs. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också begripligt, självständigt och fördjupat kunna reflektera över egen och andras konst. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra en skriftlig uppgift vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

 

Konstnärligt projektarbete I höst.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 1,1 vecka 48 timmar varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt möjlighet till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att eleven själv väljer ämne och konstnärligt uttryckssätt. Arbetet strävar mot fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning. 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den egna ateljéplatsen samt skolans gemensamma verkstäder och ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets tre första delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet och på ett motsvarande sätt fördjupat sitt arbete. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fjärde del. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att den studerande genomför sina uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

——————————————————————————————————————————————

Konstnärligt projektarbete I vår.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 1,1 vecka 44 timmar varav lärarledd tid 22 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt möjlighet till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att eleven själv väljer ämne och konstnärligt uttryckssätt. Arbetet strävar mot fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning. 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den egna ateljéplatsen samt skolans gemensamma verkstäder och ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets tre första delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet och på ett motsvarande sätt fördjupat sitt arbete. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fjärde del. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att den studerande genomför sina uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

——————————————————————————————————————————————

Konstnärligt projektarbete II höst.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 3,2 vecka 126 timmar varav lärarledd tid 69 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt flera möjligheter till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang. Att utifrån projektarbetets ämne skapa fem avslutade verk med god konstnärlig kvalitet.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att den studerande själv väljer ämne, konstnärligt uttryckssätt och tid. Arbetet ska ha fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning (fem verk). 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Skriftlig uppgift: Loggbok, utskrivna anteckningar från arbetets förlopp.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den studerandes ateljéplats, skolans verkstäder och gemensamma ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fyra delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet. Kunna placera in sitt konstnärskap i teori och praktik på den samtida konstscenen. Ha genomfört sina fem verk med hög kvalitet, innehållsligt djup, komplexitet och finish. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

——————————————————————————————————————————————

Konstnärligt projektarbete II vår.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 3,2 vecka 126 timmar varav lärarledd tid 69 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt flera möjligheter till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang. Att utifrån projektarbetets ämne skapa fem avslutade verk med god konstnärlig kvalitet.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att den studerande själv väljer ämne, konstnärligt uttryckssätt och tid. Arbetet ska ha fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning (fem verk). 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Skriftlig uppgift: Loggbok, utskrivna anteckningar från arbetets förlopp.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den studerandes ateljéplats, skolans verkstäder och gemensamma ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fyra delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet. Kunna placera in sitt konstnärskap i teori och praktik på den samtida konstscenen. Ha genomfört sina fem verk med hög kvalitet, innehållsligt djup, komplexitet och finish. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

——————————————————————————————————————————————

Proffs.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 0,8 veckor. 36 timmar varav lärarledd tid 24 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskaper om hur det professionella konstlivet fungerar tekniskt, ekonomiskt, sociologiskt. Att kunskaper om vad som förväntas av en professionell konstnär.

 

Innehåll: Seminarier, föreläsningar, prissättning av konstverk, skriftliga uppgifter: Konstnärlig cv, statement, pressmeddelande.

 

Material: —

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört de skriftliga uppgifterna korrekt. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också deltagit aktivt i diskussioner och visat hur kursens resonemang kan tillämpas på den studerande själv. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Teori I höst.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar, varav lärarledd tid 84 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i västerländsk konsthistoria de senaste hundra åren och i konstteori samt en orientering i den övriga världens konsthistoria.

 

Innehåll: Föreläsningar och seminarier med skolans huvudlärare, övriga lärare och gästlärare. Studieresor och studiebesök.

 

Skriftlig uppgift: Essä på minst 1000 ord. Se bilaga.

 

Material: Referenslitteratur.

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% och genom deltagande i diskussioner samt innehåll i essän visat sig ha grundläggande kunskaper enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på fördjupad kunskap, självständiga initiativ, analyser och bedömningar i diskussioner. Samt att kunna sätta sitt eget skapande i relation till konstens historia och teori. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att läraren ger en extra skriftlig uppgift som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Huvudläraren ska utifrån seminarier och essä bedöma om den studerande klarat kursen.

——————————————————————————————————————————————

Teori I vår.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 2,2 veckor. 92 timmar, varav lärarledd tid 92 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i västerländsk konsthistoria de senaste hundra åren och i konstteori samt en orientering i den övriga världens konsthistoria.

 

Innehåll: Föreläsningar och seminarier med skolans huvudlärare, övriga lärare och gästlärare. Studieresor och studiebesök.

 

Material: Referenslitteratur.

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% och genom deltagande i diskussioner samt innehåll i essän visat sig ha grundläggande kunskaper enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på fördjupad kunskap, självständiga initiativ, analyser och bedömningar i diskussioner. Samt att kunna sätta sitt eget skapande i relation till konstens historia och teori. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att läraren ger en extra skriftlig uppgift som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Huvudläraren ska utifrån seminarier och essä bedöma om den studerande klarat kursen.

——————————————————————————————————————————————

Teori II höst.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar, varav lärarledd tid 84 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskaper i den samtida konstens teori och bakgrund med särskild uppmärksamhet på filosofi, feministisk konst, outsiderkonst och utomeuropeisk konst.

 

Innehåll: Föreläsningar och seminarier med skolans huvudlärare. Studieresor och studiebesök.

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Skriftlig uppgift: Essä på minst 2000 ord.

 

Material: Kompendium, referenslitteratur.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% och genom deltagande i diskussioner samt innehåll i essän visat sig ha grundläggande kunskaper enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på fördjupad kunskap, självständiga initiativ, analyser och bedömningar i diskussioner. Samt att kunna sätta sitt eget skapande i relation till konstens historia och teori. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att läraren ger en extra skriftlig uppgift som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Huvudläraren ska utifrån seminarier och essä bedöma om den studerande klarat kursen.

——————————————————————————————————————————————

Teori II höst.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 1,3 veckor. 52 timmar, varav lärarledd tid 52 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskaper i den samtida konstens teori och bakgrund med särskild uppmärksamhet på filosofi, feministisk konst, outsiderkonst och utomeuropeisk konst.

 

Innehåll: Föreläsningar och seminarier med skolans huvudlärare. Studieresor och studiebesök.

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Material: Kompendium, referenslitteratur.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% och genom deltagande i diskussioner samt innehåll i essän visat sig ha grundläggande kunskaper enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på fördjupad kunskap, självständiga initiativ, analyser och bedömningar i diskussioner. Samt att kunna sätta sitt eget skapande i relation till konstens historia och teori. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att läraren ger en extra skriftlig uppgift som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Huvudläraren ska utifrån seminarier och essä bedöma om den studerande klarat kursen.

——————————————————————————————————————————————

Trä, metall och svetsning I.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Eleven måste ha godkänt i denna kurs för att få vistas i skolans trä- och metallverkstäder. Ett särskilt skriftligt intyg kommer att utfärdas.

 

Omfattning: 0,3 veckor. 12 timmar, varav lärarledd tid 12 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i hanteringen av de vanligast förekommande maskinerna och verktygen i träverkstaden och i metallverkstaden. Att ge grundläggande kunskaper i svetsning. Att orientera i säkerhet och arbetsmiljö.

 

Innehåll: Materiallära. Sågning, hyvling, borrning och övrig maskinteknik. Tillverkning av spännramar. Bågsvetsning. Gassvetsning. MIG-svetsning. Bockning, klippning, slipning av olika metallmaterial. Maskinteknik. Verktygsskötsel.

 

Material: Trä, plåt, tillhandahålles av utbildningen.

 

Lokal: Trä- och metallverkstäderna.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande 100%, prövat på alla kursens moment och visat förståelse för verktyg och maskiners handhavande och säkerhet. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på att korrekt kunna hantera alla verkstadens resurser för egna projekt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom genomgång med lärarna som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Lärarens bedömning utifrån praktiska uppgifter.

——————————————————————————————————————————————

Dokumentationsteknik.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 0,8 veckor. 36 timmar, varav lärarledd tid 24 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i att fotografera konst. Att ge grundläggande kunskaper i hur fotografier kan efterbearbetas så att de är anpassade för digitala ansökningar, publicering eller bra printade kopior.

 

Innehåll: Workshop med kamerateknik, ljussättning, digital efterbearbetning. Orientering i vad högskolorna kräver vid ansökan. Seminarium.

 

Material: Utbildningens eller egna kameror och datorer.

 

Lokal: Datasalen, Birgit Nilsson.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska kunna grunderna enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha färdigställt en kollektion användbara fotografier. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

20 idéer, slump och skapande.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla studerande.

 

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar, varav lärarledd tid 40 timmar.

 

Syfte: Att orientera i hur konstnärligt skapande kan gå till, vad konst är och vilka fördomar som finns om vad konst är. Att skapa en idébank för vidare konstnärligt skapande.

 

Innehåll: Under ledning av olika lärare arbetar de studerande i små grupper med slumpmetoder för att avdramatisera det konstnärliga skapandet och lära sig något om dess förutsättningar. Kursen innehåller sex avslutade deluppgifter som formuleras av de olika lärarna samt den övergripande uppgiften att samla minst 20 nya idéer att senare arbeta vidare med.

 

Material: Diverse som tillhandahålls av utbildningen. Anteckningsbok. Egen anskaffning.

 

Lokal: Hela skolan.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska kunna visa försök att lösa varje deluppgift samt kunna visa begripliga noteringar om de 20 idéerna. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G ha mer fullständiga lösningar på uppgifterna och självständigt arbetat vidare i kursens anda. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Ett ord, en bok.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Obligatorisk kurs för alla studerande.

 

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar, varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskap om den konstnärliga processen. Att arbeta med metaforer och symboler utifrån mycket snäva förutsättningar.

 

Innehåll: Praktiskt arbete. Orientering i Artist books. Seminarium.

 

Material: Ett band av ett äldre lexikon, kniv, lim, tejp. Tillhandahålles av utbildningen.

 

Lokal: De studerandes ateljéplatser.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha arbetat vidare med exempelvis en serie verk, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

 

Valbara kurser

——————————————————————————————————————————————

Måleri Modell.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Valbar kurs för alla elever. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar, varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att utifrån traditionell grund öva färguppfattning, ljusuppfattning, volymgestaltning och komposition. Att orientera i anatomi och psykologi.

 

Innehåll: Skissarbete och måleri efter levande naken modell i långvariga ställningar. Seminarium.

 

Lokal: De studerandes ateljé

 

Material: Färg, duk och tillbehör. Egen anskaffning.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört minst en målning med bearbetad problematik. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie målningar, fördjupad problemanalys, detaljstudier, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Akvarell.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Valbar kurs för alla elever. Första- och andraårselever är blandade.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar, varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att ge fördjupade kunskaper i akvarellmåleri.

 

Innehåll: Teknik, metod, material. Olika konstnärliga möjhligheter. Seminarium.

 

Lokal: Projektateljén.

 

Material: Akvarellpapper, färger, penslar. Tillhandahålles av utbildningen.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört ett flertal verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – eleven ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Bygg ditt eget universum.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Valbar kurs för alla studerande.

 

Omfattning: 1,6 veckor, 64 timmar varav lärarledd tid 32.

 

Syfte: Att orientera i det vidgade fältets konstnärliga möjligheter, metoder och tekniker. Att arbeta med komplext innehåll. Att undersöka fiktionens möjligheter och de egna konstnärliga drivkrafterna.

 

Innehåll: Individuellt arbete med valfri teknik och metod. Seminarium.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den egna ateljéplatsen eller annan lokal.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört ett självständigt verk. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa en fördjupning av sitt verk och dess möjligheter. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att eleven genomför sina uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Lärarnas bedömning vid gemensam genomgång efter avslutad kurs.

——————————————————————————————————————————————

 

Portfolio. Ansökning till högskola II höst.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för andraårsstuderande.

 

Omfattning: 6 veckor. 240 timmar, varav lärarledd tid 72 timmar.

 

Syfte: Att orientera i förutsättningarna för en bra ansökan till svensk eller utländsk konsthögskola. Att ge den studerande förutsättningar att välja ut och komplettera sina konstnärliga arbeten för en portfolio med arbetsprover. Att ge den studerande förutsättningar för att i text beskriva sitt arbete med ett tillräckligt teoretiskt djup. Att orientera den studerande i god dokumentation av sina arbeten i bild och text.

 

Innehåll: Orientering i vad högskolorna kräver vid ansökan. Individuell handledning. Workshops. Seminarier. Studiebesök.

 

Lokal: De studerandes egna ateljéplatser.

 

Material: —

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha en plan för ansökningar samt påbörjat en duglig portfolio, dokumentation och texter. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha tagit självständiga initiativ för att komplettera sin portfolio och utvecklat en plan för hur högskolestudierna ska användas. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Drakar och demoner.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att utifrån konkreta och gängse exempel inom fantasygenren (änglar, demoner, drakar osv) skapa egna originella fantasigestalter. Att befria fantasin från klichéer.

 

Innehåll: Föreläsningar, seminarium. Praktiska övningar, gemensamma diskussioner.

 

Material: Egen anskaffning efter behov.

 

Lokal: Projektateljén, Birgit Nilsson, de studerandes egna ateljéplatser.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha förstått kursens olika moment och genomfört de övningsuppgifter som förelagts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också utformat ett antal gestalter med en hög grad av originalitet. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Feministiskt perspektiv.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar, varav lärarledd tid 24 timmar.

 

Syfte: Att orientera i konst med feministiskt innehåll. Att hitta och arbeta med ett eget förhållningssätt till ämnet.

 

Innehåll: Orientering i feminismens historia och feministisk konst. Seminarier och uppgifter. Självständigt arbete med egen vald teknik och metod.

 

Material: Varierande, eget val och anskaffning.

 

Lokal: De studerandes ateljéplatser.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska vara orienterad i feminismens teori och historia. Den ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa exempel på hur kursens innehåll kan användas i dennes självständiga arbete. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Gravitation.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar varav lärarledd tid 30 timmar.

 

Syfte: Att diskutera och praktiskt undersöka gravitationens roll i konstens alla uttrycksformer.

 

Innehåll: Seminarier och övningar. Kursen tar upp balans, harmoni, stabilitet och deras motsatser innehållsmässigt och formmässigt. Tvådimensionell och tredimensionell komposition berörs också.

 

Material: Varierande, eget val och anskaffning.

 

Lokal: Projektateljén, Birgit Nilsson, de studerandes egna ateljéplatser.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha avslutat ett verk med tydlig anknytning till kursens innehåll. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa exempel på hur kursens innehåll kan användas i dennes självständiga arbete. Samt kunna använda de resonemang som kursen presenterar. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Installation.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar varav lärarledd tid 30 timmar.

 

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i installationens teori och praktik. Att öva de studerandes tredimensionella rumsgestaltning.

 

Innehåll: Exempel på installationskonst. Teori. Utförande och visning av en installation i ickeneutral miljö. Seminarium.

 

Material: Varierande, eget val och anskaffning.

 

Lokal: Hela skolan.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska förstå idén med en installation. Den ska ha genomfört en installation. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha en fördjupad idé i sin installation samt integrerat installationsmetoden i sitt eget arbete. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Koppargrafik.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskaper i de olika koppargrafiska teknikerna och metoderna.

 

Innehåll: Genomgång av olika tekniker och metoder. Säkerhet och miljö. Konstnärliga exempel på hur koppargrafik tillämpas. Egna försök.

 

Material: En del papper, plåt och kemiska vätskor står utbildningen för. I övrigt egen anskaffning.

 

Lokal: Örebro läns grafikgrupps verkstad.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt något verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Land art.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskaper om Land art, dess historia och metoder.

 

Innehåll: Skiss och idéarbete, planering, praktiskt utförande. Seminarium.

 

Material: Varierande, eget val och anskaffning.

 

Lokal: Nya ateljén samt lämpligt naturområde.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande samt integrerat Land art i sitt eget skapande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Ma.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,0 veckor. 80 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att utifrån det japanska filosofiska begreppet Ma utföra ett konstverk. Att använda och gestalta en avancerad abstrakt idé.

 

Innehåll: Seminarier. Praktiskt arbete.

 

Material: Varierande, eget val och anskaffning.

 

Lokal: De studerandes egna ateljéplatser.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också också visat djupare förståelse för Ma och arbetat vidare med exempelvis en serie verk, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Möbelskulptur.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge fördjupad förståelse för den kreativa processen. Att skapa förståelse för hur konst uppstår. Att orientera i dekonstruktivism.

 

Innehåll: Tredimensionell gestaltning. Dekonstruktion – rekonstruktion. Föränderlighet. Processtänkande.

 

Material: En mindre möbel som utbildningen tillhandahåller.

 

Lokal: Nya ateljén samt lämpligt naturområde.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Performance.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskap om performance, dess historia, teori och praktik.

 

Innehåll: Orientering i performancetekniker och metoder. Historia, teori och konstnärliga möjligheter. Praktiska övningar. Seminarium.

 

Material: Egen anskaffning vid behov.

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt och uppfört ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Samt integrerat performance i sitt eget skapande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Photoshop.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar varav lärarledd tid 30 timmar.

 

Syfte: Att orientera i datorprogrammet Photoshops funktioner. Att ge kunskap så att den studerande självständigt kan använda programmets viktigaste funktioner.

 

Innehåll: Genomgång av Photoshopprogrammet. Praktiska övningar.

 

Material: Utbildningens datorer.

 

Lokal: Datasalen.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha visat att den behärskar Photoshops viktigaste funktioner. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha satt sig in i fler av Photoshopsprogrammets funktioner och visat att den kan tillämpa dessa på ett tekniskt korrekt och konstnärligt kreativt sätt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Public art.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 3,0 veckor. 120 timmar varav lärarledd tid 60 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskap om Public art, dess förutsättningar och tillämpning.

 

Innehåll: Genomgång av historia och konstnärliga exempel. Genomgång av denna konstforms specifika förutsättningar – deltagande i den offentliga miljön, interagerande med andra människor. Seminarium.

 

Material: Egen anskaffning.

 

Lokal: Nya ateljén samt lämpliga platser i staden.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Rörlig skulptur.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskap i hur rörelsemekanik kan användas i konstnärligt syfte.

 

Innehåll: Tekniska alternativ, konsthistoriska exempel, egna övningar.

 

Material: Egen anskaffning.

 

Lokal: Projektateljéen, trä- och metallverkstäderna.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Screentryck.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 42 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskap i hur screentryck fungerar tekniskt på olika material och hur man kan använda denna teknik konstnärligt.

 

Innehåll: Föreläsningar, praktiska demonstrationer, övningar. Teknik, säkerhet, miljö.

 

Material: Papper, tryckfärg, ramar och maskinell utrustning står utbildningen för.

 

Lokal: Egna eller inhyrda lokaler.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett flertal verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Soft sculpture, mixed media.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 1,6 veckor. 64 timmar varav lärarledd tid 24 timmar.

 

Syfte: Att fördjupa sig i det vidgade fältets konstnärliga möjligheter, metoder och tekniker. Att arbeta gränsöverskridande med framför allt mjuka och föränderliga material.

 

Innehåll: Tredimensionell gestaltning. Uppgifter och fritt skapande utifrån kurssyftets förutsättningar. Seminarium.

 

Material: Valfritt efter samråd med lärare. Egen anskaffning eller från utbildningens materialpool.

 

Lokal: Projektateljén och de studerandes egna ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt minst ett större verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, fördjupad problemanalys, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Stenskulptur.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att ge kunskap i de vanligaste teknikerna för bearbetning av sten och hur dessa kan utnyttjas för konst.

 

Innehåll: Orientering i olika stenmaterial och deras egenskaper. Maskinell utrustning. Säkerhet och miljö. Egna övningar.

 

Material: Utbildningen står för marmor och maskinell utrustning.

 

Lokal: Gipsrummet och skulpturgården.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Stort måleri.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 3,0 veckor. 120 timmar varav lärarledd tid 48 timmar.

 

Syfte: Att förstå de speciella krav – tekniska och konstnärliga – som måleri i stort format medför.

 

Innehåll: Genomgång av konstnärliga exempel på stort måleri. Praktiska övningar. Seminarium.

 

Material: En större uppspänd duk tillhandahålles av utbildningen. Egen anskaffning av färg.

 

Lokal: Projektateljéen och de studerandes egna ateljéplatser.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Teckning.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 1,6 veckor. 64 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge fördjupade kunskaper i teckningsmetoder. Att ge fördjupad förståelse för den kreativa processen. Att bygga vidare på idébanken.

 

Innehåll: Teckning i olika tekniker och metoder gestaltade i olika uppgifter. Seminarium.

 

Material: Utbildningen står för papper i stora format, tusch, kol mm. Egen anskaffning av övrigt material.

 

Lokal: Nya ateljén samt lämpligt naturområde.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha de uppgifter som getts under kursen på ett sådant sätt att det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med egna verk där kursens kunskaper tillämpats. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Text.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,1 veckor. 84 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att utveckla språk, poesi och metaforer. Att gestalta skriven text.

 

Innehåll: Skrivövningar. Textanalys. Praktiska övningar i gestaltning. Seminarium.

 

Material: Egen anskaffning.

 

Lokal: Nya ateljén.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt ett verk där det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie verk, experiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Utställning.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 1,0 veckor. 40 timmar varav lärarledd tid 30 timmar.

 

Syfte: Att ge fördjupade kunskaper i hur en utställning kommer till, hur den hängs och hur gallerivärlden fungerar.

 

Innehåll: Arbete med urval, hängning, ljussättning, katalog, marknadsföring. Seminarium om galleribranschen.

 

Material: De studerandes konstverk.

 

Lokal: Örebro konsthall.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha deltagit på ett sådant sätt att det framgår att kursens syfte har förståtts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare, tagit eget ansvar och visat djupare förståelse för hur en utställning kan gestaltas och fungera. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Video.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

 

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 36 timmar.

 

Syfte: Att ge tekniska och konstnärliga kunskaper i hur digital video kan användas som en konstnärlig teknik.

 

Innehåll: Föreläsningar, praktiska övningar. Genomgång av kamera och redigeringsutrustning. Genomgång av planering och genomförande av film. Klippteknik och som konstnärligt uttryck.

 

Material: De studerandes egna och utbildningens kameror och redigeringsutrustning.

 

Lokal: Nya ateljén samt lämpligt naturområde.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha färdigställt en kort videofilm där det framgår att kursens syfte har förståtts och tekniken behärskas. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med denna film eller gjort en ny där mediets möjligheter ytterligare fördjupats och getts ett personligt anslag. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

——————————————————————————————————————————————

Konstnärligt projektarbete I vår Tillval.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Valbar kurs för alla förstaårsstuderande.

 

Omfattning: 3,1 veckor 124 timmar varav lärarledd tid 60 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt möjlighet till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att eleven själv väljer ämne och konstnärligt uttryckssätt. Arbetet strävar mot fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning. 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den egna ateljéplatsen samt skolans gemensamma verkstäder och ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets tre första delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet och på ett motsvarande sätt fördjupat sitt arbete. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fjärde del. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att den studerande genomför sina uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

——————————————————————————————————————————————

Konstnärligt projektarbete II höst Tillval.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Valbar kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 3,1 veckor 126 timmar varav lärarledd tid 69 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt flera möjligheter till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang. Att utifrån projektarbetets ämne skapa fem avslutade verk med god konstnärlig kvalitet.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att den studerande själv väljer ämne, konstnärligt uttryckssätt och tid. Arbetet ska ha fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning (fem verk). 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Skriftlig uppgift: Loggbok, utskrivna anteckningar från arbetets förlopp.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den studerandes ateljéplats, skolans verkstäder och gemensamma ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fyra delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet. Kunna placera in sitt konstnärskap i teori och praktik på den samtida konstscenen. Ha genomfört sina fem verk med hög kvalitet, innehållsligt djup, komplexitet och finish. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

——————————————————————————————————————————————

Konstnärligt projektarbete II vår Tillval.

 

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 151201.

 

Valbar kurs för alla andraårsstuderande.

 

Omfattning: 3,2 veckor 126 timmar varav lärarledd tid 69 timmar.

 

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt flera möjligheter till utökat timantal.

 

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang. Att utifrån projektarbetets ämne skapa fem avslutade verk med god konstnärlig kvalitet.

 

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att den studerande själv väljer ämne, konstnärligt uttryckssätt och tid. Arbetet ska ha fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning (fem verk). 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

 

Skriftlig uppgift: Loggbok, utskrivna anteckningar från arbetets förlopp.

 

Material: Eget val och anskaffning.

 

Lokal: Den studerandes ateljéplats, skolans verkstäder och gemensamma ateljéer.

 

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fyra delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timtalet. Kunna placera in sitt konstnärskap i teori och praktik på den samtida konstscenen. Ha genomfört sina fem verk med hög kvalitet, innehållsligt djup, komplexitet och finish. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

 

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

 

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer de studerandes insatser.

 

 

 

 

 

Share

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>