Inlägg av Peter Ekström

Johan Paalzow: Bättre start hade jag inte kunnat få

Min tid på Örebro Konstskola började 1994-96.

Valet av skola var naturligtvis viktigt och jag visste att jag ville söka mig till en konstutbildning med en annan inriktning än den gängse normen.

Jag kände att det fanns så mycket mer än att teckna och modellera modell, att det var viktigt att orientera sig mot samhället i stort och att få tid att experimentera.

Att tänka utanför ramen är ett sådant begrepp man slänger sig med, men som verkligen är relevant när man pratar om undervisningen på Örebro Konstskola….

Linda Persson: Två väldigt viktiga år

Jag som Noid i min dåvarande ateljé (Samisk shaman med trumman). Filmat i 16mm för en installation Nuortabealli (Nightshade) i Norge 2014.

Jag studerade på Örebro Konstskola 1997-99. Det var två väldigt viktiga år som har förankrat ett sätt att tänka och att undersöka, samt gav en bra grund i materialkännedom och dess användande.

När jag kom till London för att studera efter Örebro, förstod jag att…

,

Viktor Rosdahl: Att bli bemött som en individ

Under mina två terminer i Örebro, åkte jag ofta tillbaka till Stockholm för att se utställningar, skolans närhet till Stockholm ska inte underskattas. Väl i Örebro var det framförallt teorilektionerna som gjorde en stor skillnad, där fick jag nycklar att förstå samtidskonsten på ett sätt som innan hade verkat omöjligt. Det hände att jag tog heldagar och gick på både Peter Ekströms och Norman Sandéns föreläsningar …. Minns också hur jag en morgon sprang ner i föreläsningssalen, där satt redan Eva Arnqvist och tittade på tv, vi såg det andra planet störta in i World Trade Center.

Om konst 4: Att vara professionell

Vem som helst kan kalla sig konstnär, bildkonstnär eller det otympligare bild- och formkonstnär. De är inga skyddade yrkesbeteckningar. Att kalla sig för bildkonstnär förpliktar inte till någonting. Det finns ingen statistik på området men kanske är det 10-15000 personer i Sverige som kallar sig bildkonstnärer med någon typ av seriöst anspråk. En del av […]

Om konst 3: Personligt och privat

Författare gör det. Skådespelare gör det. Musiker gör det. Nästan alla som är kulturskapare gör det. Det vill säga använder sig av sina egna erfarenheter och sin personlighet som en utgångspunkt i sitt skapande. Också bildkonstnärer gör det naturligtvis. Filmregissören Ingmar Bergman (1918-2007) gjorde det. Resultatet blev en mängd filmer, teaterföreställningar och böcker som är […]

Om konst 2: Konstnärligt skapande, en skiss

Ibland ställs frågan ”Vad är konst?” Svaret är mycket enkelt – vad som helst kan vara konst och vem som helst kan kalla sig konstnär. Det är ett enkelt konstaterande och den konstnärliga skapandeprocessen är ibland också enkel. Men kanske är frågan felställd. Om allt kan vara konst kan det vara viktigare att fråga vilken konst som är intressant.