Inlägg av Peter Ekström

Pedagogik en särskild styrka

”Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.”

Kvällskurs fördjupning måleri, våren 2019

Den fördjupade kvällskursen i måleri att fortsätta under våren 2019. Den hålls i Örebro Konstskolas lokaler där konstnärerna Alexander Creutz och andra handleder varje deltagare individuellt.  Kursen mynnar ut i en utställning med frivilligt deltagande, men så klart så vill vi att alla ska vara med. När? Datum: 29 januari. Tio tillfällen á 3 timmar. […]

ISM, Vintern 2017

Nu har nya numret av Ism kommit. Hör av dig om du vill ha det. Det innehåller mode, serier, väggmålningar, teckning och durational performance. Ellinor Ljungkvist, Anya Blom och Tove Berner-Wik presenteras.