Inlägg av Peter Ekström

Konstnärsservice

Örebro Konstskolas Konstnärsservice innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det.

,

Croquisteckning under våren

Under våren 2019 blir det  croquisteckning igen på Örebro Konstskola. Under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig blir det 12 tillfällen med start 14 februari och slut i maj. Torsdagar kl 18.00-20.00.  Det kommer att kosta 1100 kr. Varje tillfälle omfattar två timmar. Det blir ingen lärare. Ta med eget material. Stafflier finns på plats. […]

Skolresan Våren 2018

                Vårens resa gick med buss till Krakow där vi möttes av sol och värme. På ditvägen stannade vi till vid Vandalorum och på hemvägen blev det stopp för konst både i Berlin och Hamburg. Under dagarna i Krakow hann vi bl.a. med att besöka Nationalmuseet (och da […]

Pedagogik en särskild styrka

”Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.”

Kvällskurs fördjupning måleri, våren 2019

Den fördjupade kvällskursen i måleri att fortsätta under våren 2019. Den hålls i Örebro Konstskolas lokaler där konstnärerna Alexander Creutz och andra handleder varje deltagare individuellt.  Kursen mynnar ut i en utställning med frivilligt deltagande, men så klart så vill vi att alla ska vara med. När? Datum: 29 januari. Tio tillfällen á 3 timmar. […]