Inlägg av Peter Ekström

Konstnärsservice

Örebro Konstskolas Konstnärsservice innebär att vi kan fakturera åt dig som inte har eget företag. Vi åtar oss också att göra bokföring, bokslut och deklaration både för konstnärer som är företagare och de som inte är det.

,

Croquisteckning till hösten

Nu gör vi ett försök att ha croquisteckning på Örebro Konstskola igen. Till hösten kommer vi att försöka ha en omgång med croquisteckning. Under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig blir det 12 tillfällen med start 13 september och slut 29 november. Torsdagar kl 18.00-20.00. Till skillnad från sist vi hade croquisteckning kommer man denna […]

Skolresan Våren 2018

                Vårens resa gick med buss till Krakow där vi möttes av sol och värme. På ditvägen stannade vi till vid Vandalorum och på hemvägen blev det stopp för konst både i Berlin och Hamburg. Under dagarna i Krakow hann vi bl.a. med att besöka Nationalmuseet (och da […]

Pedagogik en särskild styrka

”Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.”

Kvällskurs fördjupning måleri, hösten 2018

Preliminärt kommer den fördjupade kvällskursen i måleri att fortsätta under hösten. Den hålls i Örebro Konstskolas lokaler där konstnärerna Alexander Creutz och Petter Nilsson handleder varje deltagare individuellt.  Kursen mynnar ut i en utställning med frivilligt deltagande, men så klart så vill vi att alla ska vara med. När? Datum: Meddelas senare Tio tillfällen á […]