Örebro Konstskola

Om oss

SkolhusÖrebro Konstskola driver tvåårig utbildning i fri konst på eftergymnasial nivå, Konstnärlig grundutbildning. Den är en Konst-och Kulturutbildning och ger rätt till studielån från CSN. Alla studerande har egna ateljéplatser och fritt val bland skolans kursmoment. Varje termin gör skolan en längre resa (kostnaden ingår i terminsavgiften). Av de studerande som söker vidare till högskola har de senaste åren mer än 50% kommit in.

Skolan startades 1980 av Mats Nilsson. Fram till 1999 hade den Studiefrämjandet som huvudman. Sedan dess är den helt fristående. Den är en av ungefär 15 förberedande konstskolor i Sverige.

 

 Lokaler

Skolan har fasta lokaler i ett par byggnader på det gamla regementsområdet Grenadjärstaden i Örebro. Största delen upptas av elevateljéer. Dessutom finns elevkök, datorsal, träverkstad, metallverkstad, gipsrum mm.

Eleverna har tillgång till de flesta av lokalerna fram till kl 23.00 på kvällen.

Föreningen

Skolan ägs och drivs av den ideella föreningen Örebro Konstskolas Vänner. Denna är medlem i FRIKS, Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar. Föreningen har också en del annan verksamhet i form av uppdragsutbildningar, kvällskurser, utställningar, föredrag, konstlotteri med mera. En viktig del av verksamheten är de stipendier som föreningen delar ut till unga konstnärer.

Medlemskap i Örebro Konstskolas Vänner kostar 150 kr per år för enskild person, 300 kr för organisationer, företag eller familjer. Sätt in pengarna på bankgiro 5267-7473. Ange namn och att betalningen gäller medlemskap.

Styrelsen för Örebro Konstskolas Vänner utgör också Örebro Konstskolas styrgrupp. I styrelsen sitter för närvarande Christina Nordqvist (ordförande), Thomas Esbjörnsson (kassör), rektor Peter Ekström (sekreterare), Mats Nilsson konsult, Lena Ryö, Eva Eriksson, Joakim Granström gallerist, Birgitta Johansen chef Örebro länsmuseum, Anna-Karin Wulgué chef Örebro Konsthall, Marita Axelsson chef Konstfrämjandet Bergslagen, Fredrik Stenman vice VD Nethouse AB, Petra Axelsson konstnär, Cecilia Jansson konstnär, Ulf Lernhammar  konstnär, Kerstin Wagner konstnär, Mark Andersson konstnär och Amanda Asp studeranderepresentant.

Web info

Share